COVID-19 pandemien har skabt rådvildhed verden over, og særligt virksomhedsledere er udfordret af at skulle træffe beslutninger på et usikkert grundlag om en uforudsigelig fremtid. Ikke desto mindre vil de beslutninger, der træffes i dag påvirke, hvordan virksomheder klarer sig på den anden side af pandemien.

Det er derfor afgørende, at virksomhedslederen formår at træffe de beslutninger, der både polstrer virksomheden mod de chok, der endnu ikke er indtruffet, og som skaber et agilt manøvrerum, hvori virksomheden kan tilpasse sig som nødvendigt i de kommende måneder.

Vores rapport, Recovering from COVID-19, er designet til at vejlede virksomhedsledere i strategisk, finansiel og operationel planlægning i løbet af de næste 18-24 måneder. Hver af de tre økonomiske scenarier skitserer en mulig fremtidig virkelighed, herunder trends i epidemiologi, samfund, teknologi, lovgivning og miljø. Trends som alle har økonomiske konsekvenser.

De tre scenarier skitseret i rapporten er:

 • Scenarie 1 - mild økonomisk påvirkning
  Små- og mellemstore virksomheder vil uden tvivl være såret, og de økonomiske konsekvenser vil være betydelige, men vi vender alligevel tilbage til noget, der minder om normalen fra før krisen, selvom flere ting ikke er som tidligere.

  Flere sociale og virksomhedsmæssige aktiviteter er flyttet online - og bliver der. Der er måske stigende respekt for offentlige institutioner og medicinsk ekspertise samt en ny påskønnelse af pålidelig information, når særligt liv er på spil. I takt med at vi kommer ud af hjemmekarantænen og hverdagen begynder, sætter vi mere end nogensinde før pris på vores venner, naboer og lokale forretninger, og vi tager aldrig mere sådanne ting for givet.
 • Scenarie 2 – hård økonomisk påvirkning
  En langvarig recession med et svagt udbud og lav efterspørgsel kombineret med chok i det finansielle system har skabt kaos i social og økonomisk forstand. Men måske ikke alle lande lider lige meget. De lande der reagerede hurtigt og aggressivt, da de stod overfor pandemien, vender hurtigere tilbage til normalen end de lande, der reagerede langsommere og mindre konsekvent, og som derfor er dybere såret i længere tid.

  Spørgsmålet er om de virksomheder, der stadig kan investere, fremskynder deres investeringer i robotteknologi og andre teknikker til at reducere deres afhængighed af menneskelig arbejdskraft, der er påvirket af sygdommen? Eller vil behovet for at genopbygge økonomien og genstarte forbruget tilgodese lovgivning, der fremmer at få folk tilbage på arbejdsmarkedet i 2021?
 • Scenarie 3 – voldsom økonomisk påvirkning
  Hvad hvis vi fejlagtigt har troet, at vi gør store fremskridt, men faktisk blot står ved foden af pandemiens bjerg? Hvad hvis de lande, der i dag synes at have tingene under kontrol, står over for en tilbagevendende virus alt i mens, at de, der i dag er udfordret af virussen, må indse, at pandemien ikke kan inddæmmes?

  Vil selv de mest indgribende finanspolitiske og monetære interventioner i verdenshistorien ikke være nok? Vil samfund lukke ned som følge af sundhedssystemernes overbelastning? Brugen af teknologi vil helt sikkert vokse, men det samme vil mistænksomheden og bekymringen i samfundet. Er privatlivets fred – data om vores helbred, vores opholdssteder, sociale omgangskreds – en luksus vi ikke længere har råd til?

Disse tre scenarier er ikke forudsigelser om, hvad der vil ske; de er hypoteser om, hvad der kan ske, designet til at skabe fundament for planlægningsdiskussioner.

Du kan læse mere om de forskellige scenarier i rapporten nedenfor og få inspiration til, hvordan du bedst bør agere for at sikre den blødest mulige landing for din virksomhed.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for hjælp til den udfordring, din virksomhed står overfor, er vores eksperter i strategi, teknologi og digitale transformationer klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Christian Husted Rasmussen

Partner

+45 21 61 60 64

Jens Rommer

Director

+45 30 93 50 26

Share this story