Mens det vrimler med modeller og forudsigelser om fremtiden, kan ingen med sikkerhed sige, hvordan virusforløbet kommer til at se ud, og slet ikke hvilken indvirkning pandemien får på mennesker og samfund. Et er dog sikkert; krisen vil ende på et tidspunkt, og vi vil vende tilbage til en normalitet. Men hvad hvis normaliteten ikke ser ud som før pandemien? Hvad vil have ændret sig som følge af, hvad der sker nu?

I vores rapport, The world remade by COVID-19, har vi opstillet fire forskellige scenarier, der hver især giver et indtryk af, hvilken virkelighed vi måske vågner til om 3 – 5 år. Scenarierne er opstillet for både samfund og erhvervsliv og undersøger de potentielle konsekvenser af COVID-19 pandemien. Scenarierne er ikke forudsigelser om, hvad der vil ske. De er hypoteser om, hvad der kan ske, og de er designet til at åbne vores øjne for nye muligheder og skjulte risici.

De fire scenarier er opsummeret nedenfor men bliver yderligere uddybet i rapporten, som kan hentes nederst på siden:

 • Scenarie 1 – The passing storm
  COVID-19 pandemien har rystet samfundet men efter en langsom start bliver den politiske reaktion og sundhedssystemet mere effektivt. Virussen er udryddet tidligere end forventet grundet koordinerede foranstaltninger fra globale aktører, der har udbredt viruskendskabet og delt best practices.

  Selvom pandemien var forholdsvis kortvarig, har den haft langsigtede, negative økonomiske konsekvenser. De finanspolitiske og monetære stimuli afhjalp de største chok, men kan ikke redde de tab, som små virksomheder samt personer i lav- og mellemindkomstgrupper oplever.
 • Scenarie 2 – Good company
  Varigheden af COVID-19 pandemien overgår de indledende prognoser, hvilket lægger en voksende byrde på regeringer rundt om i verden, der kæmper for at håndtere krisen alene. En bølge af partnerskaber på tværs af den offentlige og private sektor opstår i takt med at virksomheder anerkendes som en vigtig del af løsningen.

  I sidste ende vender virksomheder sig i stigende grad mod stakeholder-kapitalisme med en mere empatisk holdning til, hvordan de bedst kan betjene deres kunder, aktionærer og medarbejdere med henblik på at genopbygge sig efter krisen.
 • Scenarie 3 – Sunrise in the east
  Effekterne af COVID-19 pandemien er meget alvorlige og udfolder sig forskelligt over hele verden. Kina og andre østasiatiske lande håndterer sygdommen effektivt, mens vestlige nationer kæmper med dybe og langvarige konsekvenser – menneskelige, sociale og økonomiske – hvilket er et resultat af langsommere og inkonsistente reaktioner.

  Verdens globale magtcentrum skifter hænder og bevæger sig resolut mod øst, hvor Kina og andre Østasiatiske lande overtager tøjlerne som frontfigurer på den internationale magtscene.
 • Scenarie 4 – Lone wolves
  COVID-19 pandemien er blevet en langvarig krise, da bølger af sygdommen ryster verden i længere tid, end nogen var forberedte på. Stigende dødsfald, social uro og en økonomi i frit fald bliver karakteriserende.

  Nationer indfører streng kontrol med udlændinge og tvinger forsyningskæder hjem med den nationale sikkerhed som belæg. Lande agerer i stigende grad mere isoleret, og statslig overvågning er blevet hverdagskost, hvor teknologi overvåger borgere og deres bevægelser.

Du kan læse meget mere om de enkelte scenarier i den fulde rapport, som kan hentes nedenfor.

Kontakt

Christian Husted Rasmussen

Partner

+45 21 61 60 64

Jens Rommer

Director

+45 30 93 50 26

Share this story