2020

Coronavirus (COVID-19)

Det betyder Coronakrisen for små- og mellemstore virksomheder

Vi har samlet et overblik over, hvad COVID-19 betyder for dig som SMV. Hold dig løbende opdateret her.

Udbruddet af coronavirus gør det svært at være forretningsdrivende i det danske samfund. På Christiansborg kæmper politikerne for at levere hurtige og effektive hjælpepakker, der skal hjælpe små- og mellemstore virksomheder igennem krisen.

Informationsmængderne er enorme, og fra politisk hold kommer der hele tiden nye tiltag. Vi har samlet et overblik over seneste nyt, så din virksomhed kan holde sig opdateret på, hvad COVID-19 betyder for jer.

Seneste nyt

Regeringen udvider genåbningen af Danmark

Regeringen udvider genåbningen af Danmark

Siden mandag d. 20. april har en række mindre virksomheder haft tilladelse til at åbne igen, og flere offentlige funktioner såsom domstole og forskningslaboratorier er blevet opfordret til at genoptage arbejdet. Det fremgik af en aftale præsenteret d. 17. april, som regeringen har indgået med Folketingets partier.

Det drejer sig om en række liberale erhverv såsom frisører, fysioterapeuter, optikere, køreskoler og private hospitaler og klinikker. Det aftales mellem myndighederne og de enkelte brancheorganisationer og fagforeninger, hvilke praktiske forhold virksomhederne skal leve op til i forbindelse med en åbning. Hvis en virksomhed endnu ikke mener, det vil være forsvarligt at åbne sin forretning, kan virksomheden fortsat modtage lønkompensation.

Dette skal du have styr på

Du kan udskyde moms og skat

Du kan udskyde moms og skat

På baggrund af den stigende økonomiske usikkerhed for erhvervslivet har regeringen vedtaget en række lempelser til betalingsfrister for virksomhederne, der skal styrke likviditeten over en periode. Disse lempelser vedrører dels momsbetalinger og dels betaling af A-skat og AM-bidrag.

Vi har samlet en oversigt over betalingsfrister for moms og selskabsskat. Du kan også dykke ned i regeringens faktaark for at få det fulde billede af Hjælpepakke 1.

Det er også foreslået at udskyde betaling af B-skat og moms for små og mellemstore virksomheder til gavn for især selvstændigt erhvervsdrivende. Tiltaget betyder, at betalingsfristen, som ellers lå den 20. april, flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. Der gives derudover mulighed for at nedjustere virksomhedernes forventede overskud via TastSelv.
Det kan du læse mere her
.

Video: Deloitte giver overblik over hjælpepakken - Skat

Video: Deloitte giver overblik over hjælpepakken - Moms

Trepartsaftalen giver mulighed for lønkompensation

Trepartsaftalen giver mulighed for lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere i private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt som følge af COVID-19, og som derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte.

Staten bidrager med en kompensation på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt virksomheden undlader afskedigelser.

Der er nu åbent for ansøgning om lønkompensation – søg via dette link.

Download guide: Proces for anmodning om lønkompensation.

Du kan læse mere om, hvordan din virksomhed er stillet efter trepartsaftalen her.

TIP: Vi anbefaler også, at du kaster et blik på regeringens faktaark om den midlertidige lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked.

Kompensation for faste udgifter

Kompensation for faste udgifter

Folketinget har desuden vedtaget, at virksomheder kan få kompensation for faste udgifter. Det gælder for virksomheder, der har oplevet et fald i omsætningen på minimum 40 procent. For eksempel kan hoteller, restauranter og flyselskaber få kompensation for udgifter som husleje og uopsigelige kontrakter, hvis de har et omsætningstab på mindst 40 procent. Kompensationen udgør mellem 25 og 80 procent, afhængig af størrelsen på omsætningsnedgangen.

Læs mere i vores guide

Særlig kompensation for tvungen lukning

Virksomheder, som regeringen har påbudt fuldt lukket, vil blive kompenseret 100 procent for faste udgifter i perioden.

Kompensation til små virksomheder

Selvstændige, der ikke er omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, og som oplever mere end 30 procent nedgang i omsætning på grund af COVID-19, kan få støtte af staten. For disse virksomheder vil staten dække op til 75 procent af omsætningstabet. Ordningen vil gælde for alle virksomheder, der er registreret i selskabsregistret og har op til 10 ansatte.

Læs mere om hjælpepakken til små virksomheder og selvstændige.

Statsgaranterede lån

Statsgaranterede lån

Staten har via Vækstfonden mulighed for at stille en garanti for en virksomheds lån hos virksomhedens eget pengeinstitut. For SMV’er kan der gives en garanti på op til 70 procent af lånebeløbet. Ordningen løber i perioden 1. marts 30. september 2020 med ansøgningsfrist senest 15. oktober.

Få hjælp til at beslutte, om lånemulighederne er relevante for din virksomhed – hent vores guide her.

Download guide: Proces for anmodning om garantiordning via Vækstfonden.

Kompensation for aflyste arrangementer

Kompensation for aflyste arrangementer

Coronakrisen har betydet, at alle større arrangementer enten er blevet udskudt, aflyst eller væsentligt ændret. Hvis du som arrangør ikke er dækket af din egen forsikring, kan du søge om at få kompensation for dine tab i forbindelse med arrangementer, der ikke er blevet afholdt.

Regeringen har forlænget ordningen til og med d. 9. juni 2020.

Få hjælp til at afgøre, om jeres virksomhed er berettiget til hjælpepakkerne.

Download guiden: Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer

Vær ekstra opmærksom på cyber kriminalitet!

Vær ekstra opmærksom på cyber kriminalitet!

Cyberkriminelle er kendt for at drage fordel af situationer præget af frygt og usikkerhed. Den aktuelle nødsituation er ingen undtagelse, og vi ser lige nu en stigning i antallet af phishing-emails.

Her følger 5 gode råd til at spotte en phishing-email:

  1. Vær altid opmærksom inden du åbner vedhæftede filer eller klikker på indsatte links i mails.
  2. Vær ekstra opmærksom på at afsenderen er kendt og at mail-adressen stemmer overens med afsenderens!
  3. Ignorer anmodninger om udlevering af adgangskoder eller anden privat information.
  4. Vær opmærksom på web-adresser, der eventuelt ikke matcher. Dette gøres ved at holde markøren henover links i e-mailen.
  5. Vær mistænkelig overfor meddelelser med stavefejl, grammatiske fejl eller fjendtligt sprog og tone.

Læs mere her.

Har din virksomhed udenlandske datterselskaber?

Har din virksomhed udenlandske datterselskaber?

Så vil vi anbefale, at du tilmelder dig vores globale skatte nyhedsmail, hvor du løbende kan holde dig ajour om skatteforanstaltninger i forbindelse med COVID-19. Du kan tilmelde dig ved at sende navn, virksomhedsnavn og e-mail til signal@deloitte.com.

TIP!

Deloitte Economics vil i den kommende tid løbende udgive nyheder om den makroøkonomiske indvirkning på dansk økonomi. Du kan allerede nu få adgang til unikke data med fokus på de makroøkonomiske konsekvenser via linket her!

På virksomhedsguiden.dk finder du et samlet overblik over tiltag fra regeringen. Guiden er et digitalt redskab, som giver adgang til vejledninger og informationer specifikt henvendt til små- og mellemstore virksomheder. Du kan løbende holde dig orienteret her.

Danske virksomheder risikerer at lide store tab som følge af COVID-19. Især oplevelses- og turismeindustrien kan blive hårdt ramt, men også andre brancher kan blive påvirket. Snart kan statens finansieringsfond Vækstfonden hjælpe nogle af disse virksomheder. Læs mere her!