Regeringen har handlet resolut med en række tiltag, der skal begrænse coronasmitten. Men hvis regeringen ikke handler lige så resolut, når det kommer til at afbøde de økonomiske konsekvenser, kan regningen i form af et ekstremt økonomisk tilbageslag blive så høj, at vi ikke har set lignende i fredstid.

Kraka og Deloitte foreslår derfor en hjælpepakke, der polstres med et stort lån på eksempelvis 300 mia. kr. i en hjælpefond, der skal dække tab for hårdt ramte virksomheder.

Et beløb på 300 mia. kr. er tilstrækkeligt til at dække hele den private sektors værdiskabelse i godt to måneder. Formålet med fonden er ikke kun at hjælpe virksomhederne, det er også at skabe økonomisk tillid, så der ikke hersker tvivl om, at fonden er stor nok til, at den kan løfte opgaven.

Der er behov for akut økonomisk krisehjælp: Der skal meget hurtigt skabes tillid til, at den nødvendige hjælp vil komme, og støtten skal nå ud i virksomhederne hurtigt.

Vi foreslår, at virksomheder for den periode, hvor samfundet er lagt ned af epidemien, kan få udbetalt fx 90 pct. af deres nedgang i værditilvækst.

Resultatet vil være en betragtelig offentlig gældsætning. De danske statsfinanser er særdeles stærke, og derfor vurderer vi, at en forøget gældsætning i den størrelsesorden ikke vil skabe usikkerhed om Danmarks kreditværdighed.

Men vigtigst: Alternativet – et dybt og potentielt langvarigt økonomisk tilbageslag – vil være langt værre for både de offentlige finanser og for de danske virksomheder og forbrugere.

Vi præsenterede forslaget d. 18. marts, og allerede på et pressemøde d. 19. marts, kunne vi høre alle Folketingets partier bakke op om forslaget. Læs mere om detaljerne i forslaget her.

Share this story