COVID-19 rammer hele værdikæden. Læs, hvad din virksomhed selv kan gøre for at navigere i krisetiden.

Som en steppebrand har Coronavirussen spredt sig over hele verden, og mere end 75 lande melder nu om tilfælde af COVID-19-smitte.

For virksomheder, der opererer i en globaliseret verden, rammer det både økosystemerne og værdikæderne. Hvad sker der nu med varer og råmaterialer? Hvordan forholder leverandørerne sig? Og hvad med de udstationerede medarbejder?

Ingen kender endnu den fulde effekt af pandemien. De mest optimistiske prognoser fortæller, at Kina så småt vender tilbage til en normal hverdag i starten af april, mens resten af verden fortsat kæmper med at holde spredningen nede. Én ting er dog sikkert: COVID-19 kommer til at have voldsomme konsekvenser for verdenshandlen.

For at ruste sig mod de ukendte konsekvenser, er det vores anbefaling, at virksomheder retter opmærksomheden mod deres cash-flow. Dette bør være en integreret del af krisehåndteringen og fremtidsplanlægningen – også for de virksomheder, der endnu ikke mærker så meget til krisen.

Der er ingen tvivl om, at man vil stå stærkere på den anden side, hvis man allerede nu evaluerer kravene til cash-flowet og planlægger potentielle scenarier for, hvordan COVID-19-situationen kommer til at påvirke kundebasen og leverandørnetværket.

Baseret på erfaringerne fra SARS-udbruddet i 2003, finanskrisen i 2008 og jordskælvet i Japan i 2011 har vores eksperter samlet deres bedste råd til at håndtere situationen – her er et udsnit:

  • Tænk som en CFO på tværs af hele organisationen
  • Genbesøg virksomhedens variable omkostninger
  • Genbesøg nuværende og planlagte investeringer
  • Overvej alternative finansieringsmuligheder relateret til værdikæden
  • Konvertér faste omkostninger til variable omkostninger, hvor det er muligt

Du finder hele listen – og en nærmere forklaring på rådene ovenfor – i vores rapport COVID-19: Managing cash flow during a period of crisis.

Kontakt

Søren Nørgaard

Partner

+45 30 93 62 90

Morten Husted Permin

Partner

+45 61 55 26 70

Share this story