Regeringen vil i 2020 sætte kommunerne og regionerne fri af anlægsloftet, så de får mulighed for at gå i gang med projekter, som ellers skulle gennemføres de kommende år.

For at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser får Kommunerne og Regionerne nu mulighed for at fremrykke planlagte anlægsprojekter for at holde hjulene i gang.

Sådan lød det fra Finansminister Nicolai Wammen på et pressemøde den 26. marts 2020.

”Selvom store dele af Danmark er lukket ned, er det vigtigt at sørge for, at Danmark ikke går i stå. Derfor præsenterer Staten, Kommunerne og Regionerne i fællesskab en pakke som et bidrag til at holde hånden under dansk erhvervsliv,” sagde Finansministeren.

Regeringen vil derfor ekstraordinært i 2020 sætte Kommunerne og Regionerne fri af det anlægsloft, der er aftalt mellem Regeringen, KL og Danske Regioner.

”Dermed får kommuner og regioner mulighed for at fremrykke investeringer i 2020, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt kan afsluttes allerede i år. Projekter, der ellers skulle gennemføres de kommende år. Det gør, at vi kan give økonomien et ekstra rygstød netop nu, hvor der er allermest brug for det,” sagde Nicolai Wammen.

Kommunernes Landsforening vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op mod mod 2,5 mia. kr. i år. For Regionerne er billedet lidt anderledes. I den kommende tid vil Regionerne formentlig være nødt til at sætte nogle investeringer i bero for at sikre en sikker og stabil drift på sygehusene, påpeger Finansministeren.

”For at sige det lidt enkelt kan man ikke sætte store renoveringsprojekter af sygehuse i gang, samtidig med at der er brug for alle hospitalssenge og anden kapacitet. Men vi er enige med Regionerne om, at de videst muligt skal forsøge at fremrykke alle de investeringer, der er mulige, så de også bidrager til at understøtte det samlede anlægsniveau. Vi kan bare ikke sætte konkrete beløb på endnu.”

Regeringen opfordrer i den forbindelse til, at både kommuner og regioner prioriterer grønne anlægsprojekter, når de ser på, hvilke investeringer de kan sætte i gang før tid. For eksempel energirenoveringer og andre klimaprojekter, som både giver et økonomisk boost, og som samtidig bidrager til den grønne omstilling.

Ifølge Thomas Frommelt, der er brancheleder for byggebranchen i Deloitte, er det glædeligt, at anlægsloftet er suspenderet.

”Tiltaget kan være med til at hjælpe nogle af de trængte virksomheder i byggeriet, men det kræver at kommunerne handler hurtigt for at få projekterne igangsat. Kommunerne, der låner til at fremrykke bygge- og anlægsinvesteringer, skal dog fortsat tilbagebetale lånene,” siger han.

Betalinger til private leverandører fremrykkes

Det andet hovedelement i aftalen er, af Danske Regioner, KL og Regeringen er enige om, at offentlige indkøb skal anvendes til at holde hånden under dansk økonomi og støtte danske virksomheder. Det betyder, at både Kommunerne, Regionerne og Staten vil fremrykke betalinger til de private leverandører i forhold til normale betalingsfrister.

Kommunerne vil helt konkret fremrykke betalinger for op mod fem mia. kr., og regionerne vil tilsvarende fremrykke betalinger for 1,5 mia. kr.

Det bliver også muligt at aftale forudbetalinger af ordrer, så offentlige institutioner kan betale leverandører, før en vare er blevet leveret. Samtidig vil de offentlige indkøbere holde sig tilbage i forhold til at opkræve økonomisk bod, hvis leverancer for eksempel bliver forsinkede som konsekvens af Coronavirussen.

”Regeringen har den 26. marts fremsat et lovforslag, der vil gøre dette muligt. Målet er at give leverandørerne luft og likviditet til at holde sig oven vande i en svær tid”, lød det fra Nicolai Wammen.

Betaling af dækningsbidrag udsættes

Sidst men ikke mindst er Regeringen og KL blevet enige om at give erhvervslivet mulighed for at udsætte betaling af dækningsafgift. Det betyder, at kommunerne kan udsætte en del af betalingen for 2020 til næste år.

Aftalerne har en samlet volumen på op til 10 mia. kr., hvis de udnyttes til fulde. Heraf vil de 2,5 mia. kr. komme fra fremrykkede anlægsopgaver i kommunerne.

Der er bred politisk opbakning til aftalerne, fortæller Nicolai Wammen:

”Det er en af styrke ved den danske samfundskontrakt: At vi hjælper hinanden bedst muligt igennem en vanskelig situation. Det kræver, at vi tænker nyt, både som samfund og på alle myndighedsniveauer i staten, i kommunerne og i regionerne. Der er rigtig stor opbakning til dét budskab.”

Kontakt

Thomas Frommelt

Partner

+45 24 23 83 04

Share this story