Regeringen har præsenteret en hjælpepakke på moms- og skatteområdet, der skal sikre fortsat likviditet for danske virksomheder. Læs her, hvad det betyder for din virksomhed.

”Vi skal gøre alt, hvad vi kan for ikke at kaste Danmark ud i en ny økonomisk krise som konsekvens af coronavirussen.” Sådan lød meldingen fra statsminister Mette Frederiksen, da regeringen på et pressemøde præsenterede sin hjælpepakke til danske virksomheder. Vi har samlet en oversigt over, hvad hjælpepakken indeholder, og hvad den betyder for de danske virksomheder. Vores eksperter står klar med at hjælpe din virksomhed på moms- og skatteområdet.

Hvad betyder hjælpepakken?

Hjælpepakken betyder, at fristerne for betaling af am-bidrag og A-skat er midlertidigt forlænget med fire måneder. Det drejer sig om betalingerne for april, maj og juni. Her skal man være opmærksom på, at forlængelsen kun gælder betalingen, ikke indberetningen til e-Indkomst.

Hvordan ved jeg, om lempelserne gælder for min virksomhed?

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt am-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler.

De lempede regler på moms gælder indtil videre kun store virksomheder med omsætning på over 50 mio. kr. Skatteministeriet er ved at undersøge, om betalingsvilkårene for moms for små og mellemstore virksomheder også kan lempes.

Hvad er betalingsfristen for skat for SMV’er?

Betalingsfristen for am-bidrag og A-skat for små- og mellemstore virksomheder ser nu således ud:

 • Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september
 • Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober
 • Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november
 • Indberetningsfristerne ændres ikke.

Hvad er betalingsfristen for skat for store virksomheder?

Betalingsfristen for am-bidrag og A-skat for store virksomheder ser nu således ud:

 • Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august
 • Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september
 • Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober.
 • Indberetningsfristerne ændres ikke.

Hvad er indberetnings- og betalingsfristen for moms for store virksomheder?

Indberetnings- og betalingsfristen for moms for store virksomheder med en omsætning på over 50 mio. kr. ser nu således ud:

 • Fristen 27. april rykkes til 25. maj
 • Fristen 25. maj rykkes til 25. juni
 • Fristen 25. juni rykkes til 27. juli.

Hvad med de månedsafregnede virksomheder?

Der forventes inden længe en ny lov vedtaget om udskydelse af betalingsfristerne på moms for de månedsafregnede virksomheder og udskydelse af betalingsfrister på A-skat og am-bidrag.

Hvornår træder det i kraft?

Lovforslaget er fremsat og 1. behandlet den 13. marts. Det 2. og 3. behandles allerede den 17. marts.

Udbetalinger fra skattekreditordningen

Virksomheder med underskud fra forsknings- og udviklingsaktivitet kan ansøge om at modtage tilgodehavende skat fra indkomståret 2019 udbetalt i juni 2020. Ansøgningen skal vedlægges en revisorerklæring.

Beløbsgrænserne er uændrede, og der kan således maksimalt udbetales skattekreditordning på baggrund af 25 mio. kr. i omkostninger til forsknings- og udviklingsaktivitet (skatteværdi = 5,5 mio.kr). Beløbet opgøres på baggrund af virksomhedens realiserede skattemæssige underskud, samt virksomhedens udgifter til forskning og udvikling i indkomståret 2019.

Den 21. april 2020 er lovforslaget om ovenstående offentliggjort. De væsentligste hovedpunkter i lovforslaget er følgende:

 • Der skal indsendes ansøgning om tidligere udbetaling senest 15. maj. Udbetalingerne forventes senest den 30. juni.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysninger om karakteren og størrelsen af de konkrete udgifter, der indgår i opgørelsen.
 • Ansøgningen skal påtegnes af revisor, som bl.a. skal forholde sig til om kriterierne for udbetaling af skattekredit er overholdt, herunder om der har været underskud i perioden. Revisor skal også kontrollere dokumentationen der ligger til grund for udgifterne.

Nye oplysningsfrister for indkomståret 2019

Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.

Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.

Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.

Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere, får alle forlænget fristen til den 1. september 2020.

Hjælpepakken indeholder desuden:

 • Ekstra lånekapital til virksomheder og husholdninger
 • Lønrefusion for syge, der er karantæneramte
 • Nye garantiordninger: Statsgaranti på 70 pct. af banklån til både SMV’er og store virksomheder.
 • Mulighed for supplerende dagpenge: Sygedagpengerefusion til arbejdsgiver.
 • Kompensation til arrangører: Kompensation for aflysning af større arrangementer i marts som følge af COVID-19 såsom koncerter, events og lignende.
 • Lån til SMV og visse lønsumsafgiftspligtige virksomheder

For mere information: Besøg skat.dk.

Har du datterselskaber i udlandet, kan du holde dig opdateret om globale skattetiltag ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Tilmeld dig via signal@deloitte.dk og angiv navn og virksomhedsnavn.

For at imødegå de negative økonomiske konsekvenser for virksomhederne har mange lande taget initiativer, der skal afhjælpe presset på bl.a. likviditeten. Vi giver dig overblik over, hvordan andre lande ændrer på momsreglerne. Læs mere her.

Kontakt

Ursula Riis

Partner

+45 30 93 45 44

Share this story