Nye politiske initiativer skal hjælpe landets selvstændige, enkeltmandsvirksomheder og særligt udsatte brancher gennem Coronakrisen.

Små virksomheder og selvstændige har ventet med længsel på at høre nyt om, hvordan de er stillet under Corona-krisen. Nu er de politiske tiltag klar.

Den 18. marts præsenterede finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup på et pressemøde regeringens nye hjælpepakke. De er nu stemt igennem i Folketinget – og Folketingets partier har enstemmigt tilføjet yderligere tiltag for at hjælpe freelancere og selvstændige.

”Der er ikke tale om lån, det er en helt kontant håndsrækning."

Nicolai Wammen, Finansminister

Få overblikket over, hvad statens hjælpepakke betyder for dig som selvstændig eller mindre virksomhed.

Kompensation for tabt omsætning

Små virksomheder, selvstændige og freelancere, som oplever mere end 30 procent nedgang i omsætning på grund af COVID-19, kan få støtte af staten. For disse virksomheder vil staten dække op til 90 procent af det forventede omsætningstab. Ordningen vil gælde for alle virksomheder, der er registreret i selskabsregistret og har op til 25 ansatte.

 • Virksomheden skal have eksisteret siden 9. marts 2020.
 • Virksomhedsformen er ikke afgørende
 • Selvstændige og freelancere, der oplevere mere end 30 procent nedgang i omsætning på grund af coronavirus, kan blive kompenseret
 • Med ’små’ virksomheder menes virksomheder med maksimalt 25 ansatte
 • Kompensationen fra staten er 90 procent, dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned
 • Dog kan kompensationen udgøre op til 46.000 kroner per måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle
 • Den selvstændige eller erhvervsdrivende kan højest få kompensation i fire måneder fra 9. marts og frem til 8. juli

Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Hjælpepakken til dansk erhvervsliv indeholder desuden…

 • Rejsegarantifonden styrkes med en statslig garanti på 1,5 milliarder kroner for at hjælpe rejseselskaberne. Samtidig udvides fondens formål, så den også yder kompensation i forbindelse med aflyste rejser
 • Offentlige indkøb i staten skal understøtte virksomhederne ved at dispensere fra en række bevillingsregler, for eksempel er leverandører fritaget fra misligholdelsesbestemmelserne
 • Mulighed for en forlængelse af dagpenge på tre måneder samt forlængelse af sygedagpengeperioden (9. marts til 9. juni regnes ikke med i dagpenge ancienniteten)
 • Personer, der har opbrugt dagpenge, eller som har meldt sig ud af en a-kasse, kan igen på dagpenge frem til den 9. juni
 • Studerende og elever på ungdomsuddannelser får ret til at optage ekstra SU-lån

Ansøgningning

Ansøgning foretages via https://indberet.virk.dk/.

Hvem er dækket af ordningen:

 • Selvstændige der driver virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende, via I/S, ApS, A/S mv. Den selvstændige skal eje mindst 25% og arbejde i virksomheden
 • Personer med omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit
 • Selvstændige, der forventer et tab i B-indkomst på mindst 30 pct., kan få dækket 90 pct. af det forventede tab i B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. per måned
 • Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en samlet indkomst på over 800.000 kr. i 2020
 • Ansøgers omsætning eller B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned opgjort med udgangspunkt i de seneste 12 måneder op til den 1. marts 2020
 • Ansøgere, der ikke historisk har en omsætning eller B-indkomst i den sammenlignelige periode i 2019, skal dokumentere det forventede tab med udgangspunkt i data, der er tilgængelig for en anden relevant periode. Disse virksomheder skal kunne dokumentere en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. i gennemsnit i minimum måneden op til den 9. marts

Kontakt

Claus Jorch Andersen

Partner

+45 30 93 67 53

Klaus Tvede-Jensen

Partner

+45 21 62 90 41

Share this story