Nye politiske initiativer skal hjælpe landets selvstændige, enkeltmandsvirksomheder og særligt udsatte brancher gennem Coronakrisen.

Små virksomheder og selvstændige har ventet med længsel på at høre nyt om, hvordan de er stillet under Corona-krisen. Nu er de politiske tiltag klar.

Den 18. marts præsenterede finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup på et pressemøde regeringens nye hjælpepakke. De er nu stemt igennem i Folketinget – og Folketingets partier har enstemmigt tilføjet yderligere tiltag for at hjælpe freelancere og selvstændige.

”Der er ikke tale om lån, det er en helt kontant håndsrækning.”

Nicolai Wammen, Finansminister

Få overblikket over, hvad statens hjælpepakke betyder for dig som selvstændig eller mindre virksomhed.

Kompensation for tabt omsætning

Små virksomheder, selvstændige og freelancere, som oplever mere end 30 procent nedgang i omsætning på grund af COVID-19, kan få støtte af staten. For disse virksomheder vil staten dække op til 75 procent af det forventede omsætningstab. Ordningen vil gælde for alle virksomheder, der er registreret i selskabsregistret og har op til 10 ansatte.

 • Selvstændige og freelancere, der oplevere mere end 30 procent nedgang i omsætning på grund af coronavirus, kan blive kompenseret
 • Med ’små’ virksomheder menes virksomheder med maksimalt ti ansatte
 • Kompensationen fra staten er 75 procent, dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned.
 • Dog kan kompensationen udgøre op til 34.500 kroner per måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle
 • Den selvstændige eller erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra 9. marts og frem til 9. juni.

Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Kompensation for faste udgifter

Folketinget har desuden vedtaget, at virksomheder kan få kompensation for faste udgifter. Det gælder for virksomheder, der har oplevet et fald i omsætningen på minimum 40 procent. For eksempel kan hoteller, restauranter og flyselskaber få kompensation for udgifter som husleje og uopsigelige kontrakter, hvis de har et omsætningstab på mindst 40 procent. Kompensationen udgør mellem 25 og 80 procent, afhængig af størrelsen på omsætningsnedgangen.

Særlig kompensation for tvungen lukning

Virksomheder, som regeringen har påbudt fuldt lukket, vil blive kompenseret 100 procent for faste udgifter i perioden.

 • Kompensationen målrettes virksomheder, der har oplevet et fald i omsætningen på mindst 40 procent
 • Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 procent
 • Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
 • Hvis omsætningen er faldet mindre, skal kompensationen efterfølgende betales tilbage
 • Virksomheder på tværs af brancher kan få kompensation

Mulighed for kredit og lån

Som tillæg til regeringens første udspil til en hjælpepakke for dansk erhvervsliv er det nu blevet stemt igennem i Folketinget, at eksportvirksomheder får øget adgang til eksportkredit. Det gælder både for små og mellemstore eksportvirksomheder. De får mulighed for at tage nye lån gennem Danmarks Eksportkredit.

Derudover forhøjes rammen for statsgaranterede låneordninger for store, mellemstore og små virksomheder.

Hjælpepakken til dansk erhvervsliv indeholder desuden…

 • Rejsegarantifonden styrkes med en statslig garanti på 1,5 milliarder kroner for at hjælpe rejseselskaberne. Samtidig udvides fondens formål, så den også yder kompensation i forbindelse med aflyste rejser
 • Offentlige indkøb i staten skal understøtte virksomhederne ved at dispensere fra en række bevillingsregler, for eksempel er leverandører fritaget fra misligholdelsesbestemmelserne
 • Mulighed for en forlængelse af dagpenge på tre måneder samt forlængelse af sygedagpengeperioden (9. marts til 9. juni regnes ikke med i dagpenge ancienniteten)
 • Personer, der har opbrugt dagpenge, eller som har meldt sig ud af en a-kasse, kan igen på dagpenge frem til den 9. juni
 • Studerende og elever på ungdomsuddannelser får ret til at optage ekstra SU-lån

Kontakt

Claus Jorch Andersen

Partner

+45 30 93 67 53

Klaus Tvede-Jensen

Partner

+45 21 62 90 41

Share this story