I december vedtog et flertal i Folketinget, at virksomheder over hele landet kan få kompensation for en lang række faste omkostninger, såsom husleje og vedligeholdelse og afskrivning af materielle anlægsaktiver.

Aftalen gør det samtidig nemmere for virksomheder at søge kompensation for faste omkostninger, da den simplere ”faste omkostninger light”, der ikke kræver revisorerklæring, udbredes til hele landet.

Som følge af forlængelse af ”normale” restriktioner er den målrettede ordning forlænget.

Ordningerne vil gælde, frem til restriktionerne ophører, som på nuværende tidspunkt er 7. februar 2021.

Hvordan fungerer ordningerne?

 • Generel ordning for faste omkostninger: Hjælpepakken gælder alle virksomheder, der har oplevet et fald i omsætningen på minimum 30 procent som følge af den nyeste nedlukning af landet.
 • Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 procent. af de faste omkostninger.
 • Målrettet ordning for faste omkostninger: Forlængelsen af den målrettede ordning betyder, at virksomheder med en omsætningsnedgang på minimum 30%*, og som er ramt af én eller flere af følgende restriktioner fra 9. juli 2020, kan ansøge om dækning af sine faste omkostninger:

  - Forbud mod at holde åbent
  - Forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum
  - Forbud mod forsamlinger på over 500 personer
  - Forbud mod forsamlinger på over 50 personer
  - Grænselukninger
  - Udenrigsministeriets rejsevejledning
  - Forbud mod forsamlinger på over 10 personer
  - rbud mod at holde åbent Forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer i et afgrænset tidsrum

  Faste omkostninger ”light” kan søges af virksomheder, uden revisorerklæring og der kan opnås kompensation for 50 procent af en række faktisk afholdte, stedbundne, faste omkostninger. Dog højst 50.000 kr. pr. måned pr. virksomhed.

Nedenstående faste omkostninger kan der opnås kompensation for:

 • Husleje
 • Leje- og leasingomkostninger
 • Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (kun på kostpris – ikke afskrivninger på opskrivninger)
 • Løbende nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver
 • Omkostninger til el og opvarmning
 • Nødvendig løbende rengøring
 • Ejendomsskatter
 • Licenser på anvendelse af software mv.
 • Abonnementer (herunder forsikringer)
 • Øvrige faste omkostninger
 • Renteomkostninger og gebyrer, herunder bidragssatser til realkredit
 • Nedskrivning af visse letfordærvelige varer og ferskt kød.


Læs hele aftalen om hjælpepakker her.

Læs faktaark fra Erhvervsministeriet 13. januar 2021 her.

Læs mere om ansøgningsprocessen på virksomhedsguiden.

Kontakt

Claus Jorch Andersen

Partner

+45 30 93 67 53

Klaus Tvede-Jensen

Partner

+45 21 62 90 41

Share this story