Hjælp til at dække faste omkostninger og fuld kompensation for omkostninger til lukkede virksomheder. Bliv klogere på Folketingets hjælpepakke til dansk erhvervsliv.

”Alle folketingets partier har i løbet af i nat forhandlet en hjælpepakke på plads. Beskeden er utvetydig: Vi er parate til at tage de nødvendige skridt for at få Danmark igennem Coronakrisen og – om nødvendigt – præsentere trecifrede milliardbeløb til yderligere initiativer.”

Sådan lød det fra finansminister Nicolai Wammen på et fælles pressemøde blandt Folketingets partier den 19. marts efter intensive forhandlinger. Sidenhen er der i flere omgange kommet flere hjælpepakker samt ændringer til de igangsatte hjælpepakker.

Vi har samlet en oversigt over, hvad hjælpepakken indeholder, og hvad den betyder for de danske virksomheder. Vores eksperter står klar til at hjælpe med de finansielle aspekter af COVID-19-krisen.

Kompensation for faste omkostninger

Folketinget har desuden vedtaget, at virksomheder kan få kompensation for faste omkostninger. Det gælder for virksomheder, der har oplevet et fald i omsætningen på minimum 35 procent som følge af COVID19, og som således kan få kompensation for faste omkostninger som husleje, afskrivninger og uopsigelige kontrakter. Kompensationen udgør mellem 25 og 80 procent, afhængig af størrelsen på omsætningsnedgangen. Har virksomheden været tvangslukket i en periode kan der opnås 100% kompensation for de faste omkostninger.

Der kan opnås kompensation efter følgende trappe:

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.

Konkrete omkostninger der kan opnås kompensation for:

 • Husleje
 • Leje- og leasingomkostninger
 • Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (kun på kostpris – ikke afskrivninger på opskrivninger)
 • Løbende nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver (forbedringer dække ikke)
 • Omkostninger til el og opvarmning
 • Nødvendig løbende rengøring
 • Ejendomsskatter
 • Licenser på anvendelse af software mv.
 • Abonnementer (herunder forsikringer)
 • Øvrige faste omkostninger
 • Renteomkostninger og gebyrer, herunder bidragssatser til realkredit
 • Nedskrivning af visse letfordærvelige varer og ferskt kød.

Konkrete omkostninger der ikke kan opnås kompensation for:

 • Vareforbrug
 • Løn (dækket af andre ordninger)
 • Salgs- og marketingsomkostninger
 • Fragtomkostninger
 • Nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 • Nedskrivninger på varelager
 • Hensatte forpligtelser
 • Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser
 • Afskrivninger på opskrivninger
 • Omkostninger til fremskaffelse af egenkapital
 • Omkostninger til retssager der starter op i kompensationsperioden –
 • Indkomstskatter

Særlig kompensation for tvungen lukning

Virksomheder, som regeringen har påbudt fuldt lukket, vil blive kompenseret 100 procent for faste omkostninger i perioden.

 • Kompensationen målrettes virksomheder, der har oplevet et fald i omsætningen på mindst 40 procent
 • Kompensationen målrettes faste omkostninger og udgør mellem 25 og 80 procent
 • Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
 • Hvis omsætningen er faldet mindre, skal kompensationen efterfølgende betales tilbage
 • Virksomheder på tværs af brancher kan få kompensation

Download vores guide til, hvordan du får glæde af de nye kompensationsordninger.

Kontakt

Claus Jorch Andersen

Partner

+45 30 93 67 53

Klaus Tvede-Jensen

Partner

+45 21 62 90 41

Share this story