Det kan være svært at løfte blikket midt i en så alvorlig og altomspændende krise. Hurtig krisehåndtering er afgørende, men virksomheder får også hurtigt behov for at kigge frem og lægge planer for de næste faser af krisen.

Corona-virussen lever på alle måder op til definitionen af en krise. Omfanget og alvoren er kommet bag på mange, og vi er meget hurtigt gået fra en global, åben økonomi til isolerede samfund, der midlertidigt lukker ned.

COVID-19 rammer alle virksomheder og alle dele af organisationen. Det er svært at forudsige de økonomiske konsekvenser, COVID-19 kommer til at have på sigt. Men det til trods, bør man som virksomhed hurtigst muligt forsøge at skabe sig et overblik over, hvilke scenarier man kigger ind i som forretning. Det vil variere fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche. Men her er et overblik over tre overordnede faser af krisen:

Krisens tre faser

Fase 1: Kriserespons

Situationen udvikler sig med stor hast, og nye dramatiske restriktioner ændrer løbende grundlaget for mange virksomheder. Det har fået flere til at mobilisere kriseteams og lægge operationelle planer for at håndtere situationen.

Sørg for, at der også tænkes strategisk og ikke bare operationelt i denne fase. Få lavet en helhedsanalyse af, hvilke tiltag jeres virksomhed har behov for at få igangsat. Mange virksomheder bliver alt for hurtigt operationelle og risikerer derved at overse vigtige elementer af krisen. Hav for øje, at jeres virksomhed nu skal igennem forskellige faser over den kommende tid, og at der i en lang periode vil være brug for at være i et forhøjet kriseberedskab.

Fase 2: Tilpasninger i driften og forretningen

Krisen nødvendiggør en lang række hurtige og væsentlige ændringer i dagligdagen. Det går meget stærkt, men vil stadig være en omstillings- og læringsproces for ledere, medarbejdere og ens samarbejdspartnere. Her bør fokus handle om at sikre størst mulig business continuity på baggrund af de planer, man forhåbentlig har udarbejdet for virksomheden. Der vil dog også ligge et betydeligt arbejde i at eksekvere, justere og følge op på planerne og især på at sikre dialog og relationer til kunder. Igen er det vigtigt at sørge for at kigge frem, hele tiden justere analysen af, hvordan virksomheden rammes og hvilken betydning, det har for forretningen.

Fase 3: Kom godt ud på den anden side

Husk, at der kommer en tid efter denne undtagelsestilstand. Kina er ved at være på dette stadie: Antallet af smittede falder, man begynder at åbne op for samfundet igen, og mobiliteten genskabes stille og roligt. Hvornår, vi kommer så langt, er svært at sige, og inden da vil der være en betydelig oprydning, et stort efterslæb og meget der skal indhentes.

Det er dog vigtigt ikke blot at fokusere op at vende tilbage til ”business as usual”. Situationen vil for mange være helt ny – og rumme helt nye udfordringer såvel som nye muligheder. På visse punkter er der måske mulighed for at komme styrket ud af krisen. På andre områder vil det måske være nødvendigt at træffe svære beslutninger med triste konsekvenser. Det er også vigtigt at holde sig for øje, at der er et vindue for at træffe disse beslutninger, som på et tidspunkt vil lukke igen. Derfor er det vigtigt at få truffet de rette beslutninger, også de vanskelige, inden man går ud af krisen.

FAQ om krisesituationen

Q: Hvad er det vigtigste at holde sig for øje her og nu?

  • Forstå hele krisecyklussen: Som nævnt er vi endnu i den meget tidlige fase. Selvom alt er lukket ned, har vi ikke set de fulde konsekvenser af virussen eller toppen af antal smittede.
  • Tænk på tværs af hele organisation: Beredskabsplanen bør inddrage alle elementer af jeres organisation. Det gælder både krisescenarier, kommunikation, ledelse, HR, legal, operations og så videre.
  • Glem ikke de øvrige agendaer: Der vil komme et efterskælv af COVID-19. En periode, hvor omverdenen kigger på, hvordan de danske virksomheder håndterede krisen. Det gælder derfor om for eksempel at udvise social ansvarlighed, hvis man er nødsaget til at skære i sin forretning.

Q: Hvornår bevæger vi os ind i næste fase?

Det er svært at spå om – og afhænger af flere parametre: Hvilken industri man befinder sig i, hvor hårdt man er ramt som virksomhed, og hvor moden virksomheden er i forhold til at håndtere kriser.

Danske virksomheder befinder sig i meget forskellige situationer. Nogle er tvunget til at lukke ned, andre har mulighed for at holde hjulene i gang ved at arbejde remote, og endelig er organisationer sat på stand-by, blandt andet i den offentlig sektor.

Meget tyder på, at de fleste virksomheder fortsat befinder sig i første fase. Så længe regeringen forsat præsenterer nye tiltag, ændrer situationen sig time for time.

Q: Hvad er den største fejl, man kan begå lige nu?

På den meget korte bane vil den største fejl være, at man handler for hurtigt og ikke når at få tænkt sig om.

I fase to er der en risiko for, at virksomheder og medarbejdere bliver ’krise-trætte’ og ikke får holdt aktiviteten i gang og kigget fremad.

I den tredje fase vil den største fejl være at vende tilbage til det, man altid har gjort; business as usual. Så udnytter man ikke de nye muligheder, der opstår på baggrund af krisen. Det gælder selvfølgelig kun for de virksomheder, der kommer nogenlunde helskindet ud af krisen.

Har din virksomhed spørgsmål eller konkrete udfordringer? Tøv ikke med at række ud til os. Som rådgivere er vi her til at hjælpe jer bedst muligt gennem krisen.

Kontakt

Thomas Brun

Partner

+45 30 93 65 71

Tanja Juul Christiansen

Partner

+45 41 78 13 81

Share this story