Selvom der er hård konkurrence om de erfarne cyberspecialister på globalt plan, giver respondenterne udtryk for, at det er forholdsvist nemt at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere med cyberkompetencer.

Hvad viser undersøgelsen?

14 procent af respondenterne har enten meget nemt eller nemt ved at tiltrække nye medarbejdere med kompetencer indenfor cyber- og informationssikkerhed. Hertil mener 33 procent, at det er nemt eller meget nemt at fastholde dem, og 39 procent vurderer, det er nemt eller meget nemt at kompetenceudvikle dem.

Deloittes Perspektiv

Undersøgelsen vidner om, at medarbejdere i dag har øget fokus på purpose og ønsket om at arbejde for et højere formål. Den agenda ligger lige til højrebenet for den offentlige sektor, og det smitter af på deres evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere med cyber- og informationskompetencer, hvilket er positivt. Rapportens øvrige resultater vidner dog om, at den offentlige sektor ikke ser nogen nævneværdig grund til at forøge antallet af medarbejdere, da respondenterne ikke mener, de mangler cyberkompetencer.

Dertil tyder resultaterne på, at respondenterne primært har succes med at rekruttere medarbejdere med generelle cyberfærdigheder, og at samme billede ikke nødvendigvis gør sig gældende for specialister. Undersøgelsens resultater afviger fra andre, hvor det at rekruttere specialister er behæftet med store udfordringer1. Det er afgørende at være på forkant med rekrutteringen og danne sig et oplyst billede af, hvilke kompetencer den enkelte myndighed eller organisation får brug for i de kommende år.

1. State of Cybersecurity 2020, ISACA.

Det hurtige overblik

Cyberspecialister
Indenfor cyber- og informationssikkerhed er der generelt en mangel på kvalificerede medarbejdere. Jo mere specialiseret en medarbejder er, des større er efterspørgslen. Kontinuerlig træning er en nøglefaktor i at fastholde cyberpersonale og skabe en attraktiv cyberkultur. Navnlig det mest tekniske personale, som er cyberforsvarets kerne, skal have den nødvendige træning og videreuddannelse – bl.a. gennem innovative træningssessioner, hvor man gør brug af gamification

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('