Indsigt

Analytics åbner muligheder med tabletteknologi

Bedre information og hurtigere handling

Med analytics mobilitet flyttes traditionel ledelsesrapportering og dataanalyse fra statiske og ufleksible dataplatforme over på mobile enheder som for eksempel en iPad. Resultatet er mere tilgængelig og brugbar information, der understøtter bedre og hurtigere beslutningstagning.

En omfattende Deloitte-analyse fra 2013 viser, at når danske virksomheder producerer ledelsesinformation, er det kun omkring 25 procent af tiden, der rent faktisk anvendes til at analysere samt handle på baggrund af informationen. De resterende 75 procent anvendes på at danne rapporterne og kvalitetssikre tal samt foretage yderligere ad hoc-rapporteringer. Læg dertil, at traditionel business intelligence typisk formidles i statiske og ufleksible formater, der ofte kræver adgang til specifikke fagsystemer. Resultatet er, at virksomhedernes evne til at formidle forretningskritisk information og træffe rettidige beslutninger udfordres af et moderne forretningsklima, hvor informationsmængden vokser så hastigt, at den samlede datamængde fordobles hver 18. måned.

Fremkomsten af analyticsredskaber og tabletteknologi gør det muligt at revolutionere virksomhedernes ledelsesinformation, nedbringe kompleksiteten og gøre relevant information lettere tilgængelig for topledere og øvrige dele af virksomheden.


Hvad er analytics mobilitet?
Med traditionel business intelligence og dataanalyse anvendes størstedelen af tiden på at producere informationen, der afrapporteres som en fastlåst historie i eksempelvis PowerPoint. Med analytics mobilitet anvendes størstedelen af tiden på at analysere og agere på baggrund af data. Det bliver muligt, fordi selve dataformidlingen er automatiseret typisk via integreret dataload fra multiple datakilder. I nogle tilfælde råder virksomhederne over den nødvendige data, men mangler at kombinere og udnytte mulighederne fuldt ud. Når forarbejdet først er gjort, produceres ledelsesinformationen automatisk og gøres tilgængelig på en tablet eller anden mobil enhed. Herved kan informationen lettere tilgås, tilpasses og anvendes i forskellige situationer, fx interne topledelsesmøder, kundemøder og strategiske drøftelser med forretningspartnere. Analytics mobilitet giver mulighed for en hidtil uset grad af interaktion omkring data – slut med, at interessante diskussioner strander, fordi man skal rekvirere nye figurer og opstillinger fra sit backoffice.

En analytics mobilitet-løsning tager typisk blot 4-8 uger at bygge, fordi man kan trække på virksomhedernes eksisterende applikationslandskab og it-infrastruktur eller eksterne data. Det er essentielt, at virksomhederne i designfasen bliver helt skarpe på, hvilke centrale KPI’er der er vigtigst for beslutningstagerne. I den forbindelse kan Deloitte assistere med Value Map™, der anvendes til at identificere, hvorledes virksomheden skaber værdi.

Det er vigtigt, at formatet ikke driver rapportens indhold. Deloitte arbejder i denne sammenhæng med strategiske metoder til at fastlægge virksomheders vigtigste værdi-drivere og underliggende KPI’ere, som begge er med til at definere rapporternes indhold.

 

Fandt du dette nyttigt?