Case study

Analytics bruges i kampen mod blodpropper

Simuleringsmodel gav et troværdigt beslutningsgrundlag i Region Midt

Region Midt ville omlægge sin behandling af slagtilfælde i hjernen. Deloitte udviklede en simuleringsmodel, der gav et troværdigt og konsistent beslutningsgrundlag.

Region Midt ville omlægge sin apopleksibehandling – det vil sige behandlingen ved slagtilfælde i hjernen. Kvaliteten skulle løftes ved at samle indsatsen på færre enheder, skabe behandlingsforløb på tværs og koordinere kapacitetsdimensioneringen.

I samarbejde med ledende sygehuspersonale blev forventningerne til de fremtidige behandlingsforløb kortlagt, og på baggrund heraf blev der udarbejdet en simuleringsmodel og beregnet fremtidig kapacitetsbehov på de nye behandlingssteder. På denne måde kunne Region Midt beregne, hvor mange læger og sygeplejersker samt hospitalsudstyr, der skulle være i den fremtidige organisering. Simuleringsmodellen skabte dermed grundlaget for valg af den bedste løsning.

Projektet resulterede i en mere retvisende fælles indsigt i driftsudfordringerne i forbindelse med kapacitetsfastsættelsen og gav mulighed for at afdække konsekvenserne for alle enheder i behandlingsforløbet ved lokale ændringer. Dermed opnåede Region Midt et troværdig og konsistent grundlag for indgåelse af tværgående aftaler.

Projektet resulterede i en mere retvisende fælles indsigt i driftsudfordringerne i forbindelse med kapacitetsfastsættelsen

Fandt du dette nyttigt?