Case study

Analyticsværktøjer finder besparelser på op mod 15 procent

Analyse af de medicinske afdelinger baseret på data fra 800.000 patienter

Deloitte kombinerede benchmark, surveyresultater og registerdata for ca. 800.000 patienter og identificerede på den måde stort besparelsespotentiale

Ældre patienter bliver oftere indlagt på hospitalernes medicinske afdelinger end andre borgere, men en del af indlæggelserne kan undgås ved en optimeret indsats. Det er godt for den ældre, og det er godt for hospitalerne. Deloitte hjalp Sundhedsministeriet med at finde ud af, hvordan problemet med tilbagevendende indlæggelse af ældre kunne reduceres. 

Medicinske afdelinger behandler eksempelvis lungesygdomme og sukkersyge. Deloitte baserede sin analyse på et omfattende datasæt: 

  • Benchmark med fokus på regioner, hospitaler, afdelinger, kommuner, patienter og patientforløb.
  • Fem års registerdata om cirka 800.000 medicinske patienters forbrug af sundhedsydelser, medicin og kommunale omsorgsydelser.
  • Survey, der omfattede 181 medicinske afdelinger (62 procent), der foregik ved hjælp af interview med et repræsentativt udvalg.


I analysen blev der blandt andet anvendt kort og grafer med overblik over antal sengedage ved indlæggelse per sygehus og illustrativt overblik over forløbstyper og deres anvendelsesgrad over de seneste fem år.

Resultatet blev et udbygget og opdateret overblik over aktiviteter på det medicinske område – inklusive nye typer data, der medførte et identificeret besparelsespotentiale på 5-15 procent ved omlægninger i den kliniske indsats.

Analysen var en del af regeringens nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Analyse og visualisering af indlæggelsesdata fører til bedre patientforløb

Fandt du dette nyttigt?