Insight

Datadrevet risikostyring

Løs problemerne, før de opstår  

Tendens:
Risikostyring og compliance er ikke nye fænomener – men erkendelsen af deres vigtighed er. Som resultat prioriteres de stadigt højere af flere og flere virksomheder.

Årsagen er bl.a., at lovgivningen og den økonomiske situation er blevet mere udfordrende for mange virksomheder, eksempelvis i takt med at flere driver forretning på tværs af landegrænser.

Relevante risici er imidlertid ikke altid lige synlige, og det kan være vanskeligt at forbinde risikorelevant information på tværs af virksomhedens organisatoriske og forretningsmæssige rammer. Som resultat tager risikostyringen ofte afsæt i mavefornemmelser, håb og forventninger og leverer sjældent et solidt beslutningsgrundlag for virksomhedens ledelse.


Potentiale:
Datadrevet risikostyring kan hjælpe dig med at etablere og gennemføre risikomålinger på tværs af virksomheden, og dermed understøtte identifikationen, forståelsen og styringen af relevante risici.

Derudover kan du vha. datadrevet risikostyring måle og forudse risici med langt større sikkerhed – ikke bare for dele af forretningen men for alle forretningsområder.

Det baner vej for at adressere fremspirende risici og evaluere dem i relation til virksomhedens strategiske og operative beslutninger langt hurtigere end før. På den måde kan du bedre forebygge økonomiske tab såvel som negative forretningsmæssige konsekvenser.

Brug big data og analytics til at sikre:

• Kvalitetsstyring på tværs af virksomheden
• Identifikation af konkrete risici relateret til enkeltkunder, fx svindel eller kredit
• Sikkerhed af interne og eksterne data, herunder privacy
• Regulatorisk risikostyring og compliance
• Reputation management
• Systemkontrol
 

Fandt du dette nyttigt?