Indsigt

Dataeksplosionen åbner nye muligheder for virksomheder

Analytics skaber værdi i enorme mængder information

Verdens totale datamængde vokser med afsindig hastighed, og det samme gør den informationsmængde, der produceres i og omkring virksomhederne. Analytics er en samlebetegnelse for de teknologier og metoder, der kan omsætte komplekse datamængder til viden, der beriger din virksomheds beslutningsproces.

Den samlede mængde data i verden vokser så hurtigt, at det kan være svært at begribe:

  • Fra 2007 til 2012 blev verdens samlede datamængde mere end femdoblet.
  • I dag er 90 procent af verdens datamængde skabt i løbet af de seneste to år. 
  • Med den nuværende vækstrate forventes en fordobling i datamængden hver 18. måned. 

Der er tale om en dataeksplosion, og den foregår også i og omkring virksomhederne. Digitale transaktioner i systemer og apps, e-mails og chats på sociale netværk samt data fra websøgninger er eksempler på informationer om virksomhederne, der vokser dag for dag. Udviklingen kaldes big data.


Big data – udfordringer og muligheder
Manglende anerkendelse og tilpasning til dataeksplosionen udgør potentielt en trussel mod virksomhederne. De massive datamængder udfordrer gængse praksisser for datalagring og databackup, hvilket øger nødvendigheden af at gentænke it-infrastrukturen. 

Men dataeksplosionen udgør også store muligheder for virksomhederne. Big data er en guldgrube af indsigt og viden, der blot venter på at blive opdaget, analyseret og anvendt i den strategiske beslutningstagning. Men det kræver de rigtige redskaber. 


Så hvad er det nye ved analytics?
Hvor traditionel business intelligence forsøger at forklare, hvad der er sket ud fra historiske data, forholder analytics sig til fremtiden ved at analysere big data med avancerede modellerings-, simulerings- og visualiseringsværktøjer. Med analytics vil beslutningstagere kunne stille mere relevante og komplekse spørgsmål og få dem besvaret med en meget større grad af sikkerhed og med mulighed for bedre at forstå konsekvenserne, når forudsætningerne ændres. Beslutningstagere vil kunne træffe bedre beslutninger, fordi de kan se mønstre, der før ikke var synlige. Analytics løfter data ind i beslutningstagernes sfære.

Klik for at læse mere om forskellige muligheder med analytics:

  1. Mobilitet: Gør komplekse datamængder let tilgængelige på mobile enheder, fx tablets og smartphones.
  2. Visualisering: Big data kan ikke forstås og analyseres på baggrund af fastlåste tabeller – med analyticsvisualisering kan man udforske data gennem interaktiv teknologi.
  3. Simulering: Big data giver mulighed for at opbygge simuleringsmodeller, hvor forskellige scenarier kan afprøves og indgå i det strategiske beslutningsgrundlag. 
  4. Drilldown: Gør det muligt at klikke sig hele vejen ned gennem hierarkierne i et datasæt – slut med at være bundet af et bestemt visningsformat.
  5. Sundhedsanalytics: En retvisende og fyldestgørende indsigt i sundhedsvæsnets drift og resultater er en forudsætning for effektiv udnyttelse og prioritering af ressourcerne.
  6. Advanced analytics: Får din virksomhed nok ud af jeres data? Får I mere ud af data end jeres konkurrenter?

Big data er en guldgrube af indsigt og viden, der blot venter på at blive opdaget, analyseret og anvendt i den strategiske beslutningstagning.

Fandt du dette nyttigt?