Case study

Deloitte identificerer effektive boligforeninger

Finansielle data kombineres med bygningsdata og demografi

Deloitte kombinerede 10 års finansielle data fra mere end 7.000 almene boligforeninger med tekniske bygningsdata og demografiske karakteristika. Gennem avancerede statistiske modeller blev de mest effektive foreninger identificeret.

Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ønskede en bedre forståelse af mulighederne for at reducere lejen for borgere, der bor i almene boliger. 

Ved hjælp af analytics udviklede Deloitte et værktøj til at identificere god praksis i drift af lejeboliger og et værktøj til at identificere karakteristika ved byggerier, der kan være omkostningsdrivende, for eksempel at boliger bygget af beton i 70’erne, der har fladt tag, har større vedligeholdelsesomkostninger.

Analysen er baseret på 10 års finansielle data fra mere end 7.000 almene boligforeninger, de tekniske specifikationer for hver enkelt bygning samt de demografiske karakteristika knyttet til beboerne. Der blev udarbejdet avancerede statistiske modeller til at identificere, hvilke foreninger der er mest effektive.

Ved hjælp af analytics udviklede Deloitte et værktøj til at identificere god praksis i drift af lejeboliger.

Fandt du dette nyttigt?