Indsigt

Brugere har behov for tilpasset detaljeringsniveau af data

Drilldown sparer tid og leverer mere relevante data

Brugere har behov for data på forskelligt detaljeringsniveau afhængigt af ledelsesniveau, opgavetyper, beslutningspunkter mv. Gennem drilldown kan brugerne lynhurtigt fokusere på det, der er relevant for dem, og sortere andet fra. På den måde kan drilldown bruges til at identificere årsagssammenhænge og samtidig spare tid.

Brugere har behov for data på forskelligt detaljeringsniveau afhængigt af ledelsesniveau, opgavetyper, beslutningspunkter mv. Drilldown er en måde at tilgå data efter detaljeringsbehov. Fra det store overblik har brugerne mulighed for at klikke sig ned i underliggende datalag helt ned til specifikke data, for eksempel på bilags- eller transaktionsniveau, indtil det ønskede detaljeringsniveau opnås. Det giver mulighed for at gå ned i detaljen, men samtidig bevare overblikket, så detaljeringsniveauet tilpasses de enkelte brugere.

Med drilldown kan man foretage grundårsagsanalyse i realtime. Brugerne kan således lynhurtigt fokusere på det, der er relevant, og sortere andet fra. Det vil sige, at hvor man tidligere måtte vente på udarbejdelse af supplerende analyser, kan man med det samme tilpasse den information, man vil have præsenteret.

Drilldown er ikke en disciplin i sig selv, men bygger videre på visualisering og simulering. Visualisering kan give overblik over den samlede datamængde, og gennem drilldown kan brugerne udvælge, hvilke data der skal bores ned i. For eksempel bruges spiderwebs, der viser, hvor der kan være mangler, og drilldown bruges til at identificere årsagssammenhænge. 

Dette kan foregå, ved at et spiderweb kan illustrere en eller flere parametre, der ligger under et ønsket mål, og herfra kan brugerne vælge at klikke sig ind på en af parametrene for at undersøge, hvad årsagen hertil kan være. På næste niveau kan det for eksempel vise sig, at en del af virksomhedernes transaktioner ikke er gennemført med en kontrakt, hvilket kan udgøre en juridisk risiko. Ønsker brugerne nærmere information om transaktionerne uden kontrakt, kan brugerne klikke sig dybere ned i data om de enkelte transaktioner og fortsætte helt ned til årsagen til, at der ikke ligger en kontrakt på de enkelt trankationer.

I modsætning til klassisk rapportering kan analyticsværktøjer og drilldown dermed understøtte intelligent fokusering og hjælpe til at prioritere brugernes indsats. Hvor man før var nødsaget til at bruge tilfældigt udvalgte stikprøver i en datamængde, kan visualisering kombineret med drilldownværktøjer bruges til at udpege områder, der kan være af særlig relevans og hermed både spare tid og samtidig levere mere relevante og valide data.

 

Med drilldown kan man foretage grundårsagsanalyse i realtime og gå fra et visuelt dataoverblik til helt specifikke data. 

Fandt du dette nyttigt?