Indsigt

Interaktiv visualisering skaber mønstre i komplekse data

Stigende datamængder gør nye rapporteringsformer nødvendige

De stigende mængder data egner sig ikke til at blive forstået og analyseret på baggrund af tekst og tabeller. Gennem visualisering bruger man i stedet billeder og interaktive værktøjer, der hjælper beslutningstagere til at se mønstre, afvigelser og uforudsete sammenhænge i data med hidtil uset hastighed og tilpasningsevne.

Hvorfor visualisering?
Virksomheder har historisk forsøgt at få overblik og skabe indsigt fra tilgængelige data gennem rapportgenerering, men det er i stigende grad umuligt. Blandt nutidens voksende datakilder i og udenfor virksomheden er der nu så mange løse forbindelser og skjulte sammenhænge, at de samlede datamængder med relevans for virksomheden ikke egner sig til at blive forstået og analyseret på baggrund af tekst og statiske tabeller. Gennem visualisering bruger man i stedet billeder, bevægelse og interaktiv teknologi til at skabe mening ved at kortlægge sammenhænge.

Til forskel fra klassisk rapportering giver visualiseringsværktøjer mulighed for at bearbejde datasæt på tværs af kilder og integrere til realtimedata og mulighed for drag-and-drop-manipulering af data uden krav om dyb indsigt i de bagvedliggende datastrukturer. Det gør det særdeles fleksibelt for brugerne, der kan tilpasse visninger af data til ønsket brug og detaljeringsniveau. Desuden kan tidsmæssige og geografiske informationer knyttes til data, der gør det muligt at identificere mønstre i data baseret på datakilder, datastrømme og udviklingen af data over tid.

Der findes mange forskellige former for visualisering. Et eksempel er kortlægning, som Deloitte blandt andet brugte i en analyse, der skulle nedbringe beredskabets omkostninger og samtidig bevare en fastlagt responstid. For at få et overblik over køretiden fra en brandstation brugte Deloitte interaktive kort, der kunne vise dækningsområdet for alle brandstationer i et område. Visualiseringen gjorde det let hurtigt at danne et overblik over, hvor der var overlab mellem en eller flere stationer, og dermed, hvilke stationer der kunne være en mulighed at lukke.

Et andet stærkt visualiseringsværktøj er dashboards, der giver et hurtigt overblik over den vigtigste rapporteringsinformation, og som er konsolideret til at kunne være et enkelt skærmbillede. Deloitte udviklede et sådant dashboard for Skatteministeriet, der ønskede at styrke grundlaget for koncernstyring og varetagelse af tilsynsforpligtelsen overfor SKAT blandt andet gennem mere standardiseret ledelsesinformation og bedre overensstemmelse mellem interne og eksterne rapporteringskrav. Med afsæt i målnedbrydning, udarbejdelse af opgaveporteføljer og identificering af KPI’er blev der etableret elektroniske dashboardløsninger. Disse blev bygget op efter en ensartet skabelon på tværs af koncernens organisatoriske enheder, og hvert dashboard var tilpasset hver direktørs og underdirektørs styringsbehov. Dashboardene gav således et hurtigt og enkelt overblik over hver leders opgaver, målsætninger og medhørende ressourcer, de har ansvar for.

Til forskel fra klassisk rapportering giver visualiseringsværktøjer mulighed for at bearbejde datasæt på tværs af kilder og integrere til realtimedata.

Fandt du dette nyttigt?