Indsigt

Simulering hjælper virksomhederne med svære strategiske valg

Matematisk præcision og intuitiv formidling går hånd i hånd

Når virksomhederne står overfor svære strategiske valg, er kompleksiteten ofte overvældende. Analytics tilbyder simuleringsløsninger, der kombinerer det bedste fra to verdener: matematisk præcision og intuitiv formidling.

Når offentlige eller private ledere skal træffe store strategiske beslutninger, skal valgmulighederne kunne afvejes på et oplyst grundlag. Eksempler på strategiske beslutninger kan være anskaffelser af større aktiver eller prissætning af en ny produktlinje. Men hvilke valg er de optimale? 

I forsøget på at tilvejebringe det bedst mulige beslutningsgrundlag møder virksomhederne ofte en kompleksitet, der er vanskelig at overskue og gøre tilgængelig uden at investere en uforholdsmæssig mængde tid og ressourcer. Analytics tilbyder en løsning. Med dynamisk simulering får virksomhederne et redskab til at reducere kompleksiteten i store strategiske beslutninger. Ved at kombinere avancerede simuleringsmodeller med store datamængder kan konsekvenserne ved forskellige scenarier vurderes med stor præcision, ligesom betydningen af ændrede forudsætninger synliggøres. Derved kombinerer simuleringsværktøjer med andre ord det bedste fra to verdener: matematisk præcision og intuitiv formidling.

Frontløberne i private og offentlige virksomheder har allerede identificeret potentialet i at anvende simuleringsmodeller i strategiske beslutninger. Et eksempel er fra den offentlige sektor, hvor man står overfor svære beslutninger i forhold til den fremtidige beredskabsstruktur.
 

Hvad sker der, hvis den lokale brandstation lukker?
I 2012 bistod Deloitte Finansministeriet og Forsvarsministeriet med at analysere, hvordan man kan effektivisere redningsberedskabet i Danmark, uden at serviceniveauet samtidig forringes væsentligt. Eller sagt på en anden måde: Hvis man for eksempel lukker en brandstation eller nedbringer antallet af brandbiler, kan man så slukke en ildebrand lige så hurtigt, som man kan i dag? 

Spørgsmålet er svært at besvare, for man ved i sagens natur ikke, hvor den næste ildebrand opstår. Ved at opbygge en avanceret simulationsmodel blev det imidlertid muligt at opstille forskellige scenarier for den fremtidige beredskabsstruktur.


Simuleringsmodeller – beredskabsstrukturen i Danmark

  • Datagrundlaget for modellen består af oplysninger om eksempelvis antal køretøjer, reaktionstid og indsættelsestid for samtlige 42.000 unikke beredskabshændelser i 2011. Disse data er beriget med geodata, så for eksempel køreafstande mellem brandstationer og hændelsessteder kan udregnes.
  • Simuleringsmodellen anvender 30 variable, der kan justeres for at opstille forskellige scenarier. For eksempel kan antallet af stationer og køretøjer justeres, hvorefter det er muligt at se konsekvenserne for responstiden. Simuleringsmodellen håndterer både faktiske og fiktive hændelser og kan derfor efterprøve hændelsesscenarier, der ikke tidligere er forekommet.
  • Simuleringsmodellen reducerer kompleksiteten og giver en nuanceret indsigt i konsekvenserne af forskellige scenarier.

Med statistisk simulering får virksomhederne et redskab til at reducere kompleksiteten i store strategiske beslutninger. 

Fandt du dette nyttigt?