Indsigt

Fra indsigt til handling

Fortæl historien om dine data, og skab resultater

Klods-Hans, Tinsoldaten og Den Grimme Ælling. Gode historier, der giver en fælles forståelse af moraler og budskaber. For os i H.C. Andersens fødeland er det velkendt, at en god historie kan være nøglen, men gode historier er ikke kun forbeholdt de klassiske eventyr. Slet ikke.

I formidlingen af mere kompleks viden er det mindst lige så afgørende at bruge en god fortælling til at skabe mening i metoder, tal og grafer. Det kan gøre det lettere for brugeren at spejle indsigterne i egne erfaringer og omsætte indsigterne til handlinger.

Som eksempel er formidlingen af den komplicerede statistiske beregning af risici for tab på kundernes lån. Her vil brugeren forvente bestemte forhold mellem tab, for eksempel fordelt på produkter. De vil forvente både en sandsynlighed for tab, og hvor meget af udlånet der bliver tabt på landbrugslån i forhold til billån og boliglån.

I formidlingen af den statistiske beregning er det vigtigt at tage højde for brugerens forhåndsopfattelse. Ellers er det vanskeligt at få beregningen accepteret, især hvis analysen viser noget andet end den generelle forståelse, uanset om den generelle forståelse er forkert eller baseret på forældet viden.

Ønsker du at skabe accept og forståelse af din analyse, er det derfor vigtigt at kunne skabe en forklaring. En forklaring, der tager udgangspunkt i brugerne. Den skal være baseret på historik eller nye forståelser af sammenhænge for at være stærk nok til at overbevise dem om, at analyseresultatet er validt, særligt hvis modtageren mener, at der er tale om et statistisk sammentræf. Analysen skal derefter gerne ende med at danne grundlag for prisdannelse på udlån og bidrage til retningslinjer i kreditvurderingen.

For at bygge videre på historien kan der også være andre erfaringer om tab, såsom geografisk fordeling. Det er disse erfaringer, der indimellem bliver til begreber. Begreber som for eksempel den rådne banan. En udfordring med denne fortælling er, at begreberne risikerer at være misvisende – for generaliserende. Når vi taler om den rådne banan som et geografisk område, er der indenfor dette geografisk lidt diffuse område (bananen) stor variation. Nogle områder berettiger måske til navnet, men mange andre kan klare sig ganske vel. Det gør historien om den rådne banan for generaliserende, da de variationer i analysen er væk.

Måske er fortællingen om den rådne banan en oversimplificering af, hvad analyserne faktisk viser – og det er ikke en vellykket fortælling. I artiklen nedenfor kan du læse mere om behovene for og udfordringerne med at fremme den gode fortælling, uden at de vigtigste detaljer forsvinder.

Læs mere her om, hvordan du bruger fortællinger til at omsætte indsigter til handlinger i vores amerikanske essay, der er skrevet af Tom Davenport (uafhængig rådgiver for Deloitte Analytics).

Det vigtigste budskab: Lad dig ikke skræmme af komplekse analyser og tal. Ved at bruge tid og kræfter på at omsætte tallene til simple budskaber gennem historiefortælling kan du opnå stor værdi på tværs af forretningen.
 

Fandt du dette nyttigt?