Insight

Effekten af vindenergi på europæisk økonomi

Rapport fra Deloitte og WindEurope

Vindenergi er indenfor de seneste årtier gået fra at være en nicheteknologi til at blive en industrisektor, hvilket har gjort Europa førende indenfor vindenergi og til leverandør af ren, konkurrencedygtig og pålidelig energi. Dette har skabt en række fordele for den europæiske økonomi ved at generere indtægter til lokalsamfundene, skabe jobmuligheder og reducere Europas afhængighed af brændstofimport.

Den øgede internationale konkurrence indenfor vindenergi har sammen med begrænsninger i forsyningskæden og krav til lokalt produceret indhold af vindkraft imidlertid begrænset vækstpotentialet for europæiske vindmøller. Hvordan kan de europæiske regeringer reagere på at genoplive de lokale markeder og bevare økonomiske fordele?

Denne rapport, der er skrevet af Deloitte Spain og WindEurope, afdækker, hvilke politikker og foranstaltninger der er nødvendige for at sikre, at Europa får mest muligt ud af vindenergien. Rapporten beskriver vindsektorens økonomiske footprint fra 2011 til 2016 for at belyse og nuancere drøftelserne om Europas energimæssige fremtid som en del af Europa-Kommissionens Clean Energy-pakke.

Fandt du dette nyttigt?