Insight

Risikoen for raffinaderierne

Sikring af downstream-aktiver mod cybersikkerhedstrusler

Downstream-olie- og gasvirksomheders systemer er i stigende grad koblet på internettet, hvorved de forbedrer deres effektivitet og ydeevne. Men internet of things-teknologien gør samtidig systemerne sårbare overfor onlinetrusler fra hackere.

Olie- og gasvirksomheder anvender i dag industrielle kontrolsystemer for at opretholde en sikker og stabil drift, og dette vil næppe ændre sig. Men olie- og gasvirksomheder anvender også i stigende grad forbundet teknologi, hvilket gør kontrolsystemerne hurtigere og mere effektive – og hvilket samtidig uundgåeligt skaber åbninger for potentielle brud på cybersikkerheden.

I takt med at risikoen øges, skal virksomhederne tilpasse deres digitale strategi til at kunne modstå trusler – og det i en industri, hvis tilgang til cybersikkerhed er mindre moden, end den burde være.

Deloitte Center for Energy Solutions sætter med rapporten Refining at Risk fokus på disse udfordringer på tværs af forskellige virksomheder, herunder virksomheder, der beskæftiger sig med levering og handel, raffinering, distribution og detailhandel. Rapporten udstikker rammer for og en tilgang til at vurdere risici og udvikle nye initiativer til at forhindre eller afbøde trusler. Den beskriver også en strategi for, hvordan nøgleinteressenter kan skabe en mere sikker, årvågen og robust virksomhed.

Fandt du dette nyttigt?