Insight

Skræddersyet rådgivning

I Deloitte har vi stort branchekendskab til affalds-, energi- og forsyningssektorerne

Vi rådgiver specifikt og helhedsorienteret og kan bl.a. analysere, om dit projekt er økonomisk bæredygtigt, ligesom vi kan assistere dig i drøftelserne med investorer.

Deloitte har stor erfaring som specifik og helhedsorienteret rådgiver på anlægsprojekter, f.eks. indenfor ressourceområdet, vindmøller, biogas og -ethanol.

Vi har endvidere erfaring med at udvikle offentligt private forretningsmodeller med fokus på at høste synergi mellem offentlige og private parter på ressourceområdet. 

På baggrund af indledende drøftelser sammensættes et rådgivningsteam med de nødvendige kompetencer – økonomiske analyser, bæredygtighed i bredere forstand, organisering og skatte-, moms- og afgiftsmæssige kompetencer.

Vi har i kraft af vores bredt funderede branchekendskab indenfor affalds-, energi- og forsyningssektorerne været brobygger mellem selskabet, selskabets juridiske og tekniske rådgivere og eksterne investorer og interessenter:

  • På baggrund af en teknisk beskrivelse af projektet, udarbejdet af selskabet selv eller af en rådgivende ingeniør, bygger vi projektets finansielle model ud fra best practice
  •  Med den finansielle model kan projektets investorer og interessenter i øvrigt vurdere om projektet er attraktivt henset risikoen i projektet
  •  Vi udarbejder med modellen også en økonomisk analyse og præsentation af projektet, der sammen med projekts juridiske og tekniske dokumentation udgør selskabets beslutningsgrundlag
  • Vi assisterer efterfølgende med kontakten til og drøftelserne med finansielle investorer

Den helhedsorienterede rådgivning håndterer samtidig skatte-, moms- og afgiftsmæssige forhold.

Til dataudveksling på projektet kan vi anvende vores datasikrede kommunikationsplatform Deloitte OnLine.

 

Fandt du dette nyttigt?