Indsigt

Water Tight 2.0: toptendenser i den globale vandindustri

Efterspørgslen efter vand fortsætter med at stige, forringelsen i vandkvaliteten er blevet en global udfordring, vandspild fra lækager er fortsat et stort issue i både udviklede lande og udviklingslande, og langtidseffekterne af klimaændringerne er uforudsigelige, hvilket gør planlægning vanskeligt.

Verden behøver et fleksibelt og modstandsdygtigt vandsystem, der kan overvåge og forudse ændringer i forholdene. Bæredygtige styringsteknikker skal implementeres for at beskytte kredsløbet og reducere den menneskelige påvirkning. Disse skal følges af optimering af vand og spildevands-forsyning og forbrug, og dette vil kræve et endnu tættere samarbejde mellem forsyningsvirksomheder, brugere og regulatorer for at skabe incitamenter for vandbevaring, genbrug og genanvendelse.

Tendenser for vandindustrien i 2017 er:

  • Værdien af vand
  • Værdien af data
  • Forbrugernes magt
  • Behovet for driftseffektivitet
  • Teknologipotentiale
  • Fremtidig lovgivning
  • Nye finansieringsmetoder
Water Tight 2.0
Fandt du dette nyttigt?