Insight

Med et bredere perspektiv

Hvordan innovation i elsektoren skal tænkes som del af både eksisterende og nye forretningsmuligheder

For at kunne konkurrere med nye spillere på markedet og nye forretningsmodeller bør elselskaber overveje at udvide deres innovationsprogrammer. Rapporten Widening the lens gennemgår, hvordan virksomheder skaber disruption i elsektoren ved at innovere på tværs af forretningen.

For mange virksomheder er innovation en usammenhængende blanding af driftige, men ukoordinerede, aktiviteter. Virksomheder, der virkelig excellerer indenfor innovation, finder den rette balance mellem initiativer indenfor virksomhedens kerneområder, initiativer tæt på virksomhedens kerneområder og transformationsinitiativer, de anvender de relevante værktøjer og kompetencer, og de behandler initiativerne som en del af en nøje sammensat helhed.

For mange elselskaber foregår størstedelen af al innovation stadig med fokus på kerneaktiviteter; at forbedre etablerede produkter og ydelser fremfor at udvide til tilstødende segmenter og forretningsområder – eller opfinde helt nye produkter og ydelser til markeder, der endnu ikke eksisterer.

Denne snævre tilgang til innovation kan betyde, at elselskaberne overser både risici og muligheder, hvilket gør dem sårbare i forhold til potentiel disruption forårsaget af nye spillere på markedet og eksisterende konkurrenters nye forretningsmodeller.

Rapporten skitserer de tre ambitionsniveauer for innovation, de ti centrale typer innovation og de almindelige blinde vinkler for elsektoren.

Widening the Lens
Fandt du dette nyttigt?