Insight

Power & Utilities in Europe: støtte til vedvarende energi – for evig og altid?

Selvom nye eksempler har vist, at grøn elproduktion indenfor nogle områder er i stand til at konkurrere med konventionel elproduktion, er den globale opnåelse af målene for udrulning og konkurrencedygtighed af vedvarende energikilder stadig afhængig af energi- og klimapolitik – i de fleste lande i form af tilskuds- og støtteordninger.

Støtteordninger har været succesfulde, men har også ført til markeds- og konkurrenceforvridninger. En konsekvens af vedvarende energikilders indtog på energimarkedet er den såkaldte merit-order-effekt, der kendetegnes ved en faldende elpris på grund af øget udbud af vedvarende energi.

Den løbende udrulning af vedvarende energikilder har ført til faldende teknologiomkostninger. I nogle markeder er de faldende omkostninger dog ikke nok til at indhente de faldende elpriser – også kaldet value deflation. Et resultat er, at medmindre der er et fald i omkostningerne i forhold til de vedvarende energikilder eller en stabilisering af elprisen, kan der opstå en paradoksal situation, hvor støtten til vedvarende energikilder aldrig ophører, og hvor de vedvarende energikilder aldrig bliver fuldt integreret i markedet.

I nyhedsbrevet præsenteres flere aktuelle emner, tendenser, analyser, nøgletal og markedsbevægelser for de seneste tre måneder, et resume af de centrale ændringer i EU- eller landelovgivning, der kan have væsentlig påvirkning på el- og forsyningsvirksomheder, og en samling af de senest udgivne, centrale publikationer.

Fandt du dette nyttigt?