Indsigt

Talentudfordringen i olie- og gassektoren

Datadrevet workforce planning vinder indpas

At have de rette kompetencer placeret det rette sted og i det rette antal er i stigende grad afgørende for at eksekvere strategien. Det gælder ikke mindst for de store energivirksomheder, som både har brug for specifikke faglige kompetencer, også i yderområderne, og samtidig konkurrerer om højt kvalificerede medarbejdere med de mest prestigefyldte virksomheder.

At kunne forudse, hvordan vigtige medarbejdersegmenter vil udvikle sig over tid, er essentielt for at kunne planlægge rekruttering, kompetenceudvikling, forfremmelser og generationsskifte og dermed sikre eksekvering af strategien.

Store energiselskaber anvender i stigende grad workforce planning og predictive modelling som værktøj til at fremskrive udviklingen af de menneskelige ressourcer, der er til rådighed. Dermed kan selskaberne foretage dybdegående analyser af kommende ressourcebehov samt udarbejde rekrutterings-, talent- og fastholdelsesstrategier, der matcher disse behov.

I Deloittes publikation om workforce planning i olie- og gassektoren ser vi nærmere på denne udfordring. Læs blandt andet om:

  • Styr på talenterne – når målet hele tiden flytter sig
  • Tænk som en økonom
  • Sådan analyseres kommende ressourcebehov 
  • Tiltrækning af talenter
  • Fastholdelse af nøglemedarbejdere
Oil and gas talent management powered by analytics
Fandt du dette nyttigt?