Indsigt

Afregning efter trappemodellen

Nye regler

Fra 2014 skal spildevandsselskaber opkræve den variable del af vandafledningsbidraget. Dette gøres på baggrund af en trappemodel, som medfører, at taksten falder med stigende vandforbrug.

Fra 2014 skal spildevandsselskaber opkræve den variable del af vandafledningsbidraget. Det er ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, der kan blive omfattet af trappemodellen.

Kunderne er berettiget til at tilmelde relevante ejendomme på www.trappetilmelding.dk

Kender jeres forsyningsselskab konsekvenserne af lovændringen, og har I et overblik over bekendtgørelsens indhold, som den er udformet på nuværende tidspunkt?

Er jeres spildevandsselskab klar til at fastsætte den differentierede kubikmetertakst med virkning fra 1. januar 2014?

Tilbud om assistance og rådgivning
Deloitte har udarbejdet en beregningsmodel, der med udgangspunkt i data fra selskabets forbrugsafregningssystem kan skabe et overblik over omfanget af potentielle vandforbrugere, som skal afregnes efter trappemodellen og eventuelle konsekvenser for budget- og takstfastlæggelsen.

Med udgangspunkt i selskabets prisloft kan modellen samtidig fastsætte den nye degressive takststruktur for det kommende år.

Ønsker du at høre nærmere omkring vores assistance og rådgivning vedrørende ovenstående, eller vil du vide mere om vores kompetencecenter, og ønsker du et uforpligtende møde, er du velkommen til at kontakte os.

 

Fandt du dette nyttigt?