Insight

Varmeområdet – ny anmeldelsesbekendtgørelse

Er I klar til anmeldelse af budget 2019?

Den nye anmeldelsesbekendtgørelse forventes at træde i kraft den 29. november. Budget for kalenderåret 2019 skal således indberettes efter den nye anmeldelsesbekendtgørelse, hvor samtlige omkostninger fordeles på produktion, transmission og distribution.

Med virkning fra 23. november 2018 har Forsyningstilsynet udstedt en ny anmeldelsesbekendtgørelse med tilhørende konteringsvejledning.

Anmeldelsesbekendtgørelsen skelner mellem varmeforsyningsvirksomheder med et salg over/under 50 TJ.

Varmeforsyningsvirksomheder med salg under 50 TJ fortsætter med nuværende regler vedrørende anmeldelse.

Varmeforsyningsvirksomheder med salg over 50 TJ bliver mødt af en række nye krav og definitioner:

 • Samtlige omkostninger skal fordeles på produktion, transmission og distribution fra og med kalenderåret 2019
 • Priseftervisning skal indberettes 15. april (første gang 15. april 2020)
 • Vejledningen indeholder:
  - definition af driftsomkostninger
  - definition af investeringsomkostninger
  - sondring mellem vedligeholdelse og forbedring
  - behandling af medfinansieringsbidrag
  - nedtagning og skrotning samt henlæggelse hertil
  - leasing
  - overhead/indirekte omkostninger

Anmeldelsesbekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 29. november. Budget for kalenderåret 2019 skal således indberettes efter den nye anmeldelsesbekendtgørelse, hvor samtlige omkostninger fordeles på produktion, transmission og distribution.

Kontakt os gerne for yderligere information

Fandt du dette nyttigt?