Analyse

Varmesektoren

Vi har en omfattende viden om varmesektorens forhold og er altid klar med hjælp og oplysning om de allerseneste ændringer/nyheder inden for sektoren

Varmesektoren er et væsentligt fokusområde for Deloitte, og vi har et betydeligt antal kunder inden for sektoren. Som revisor for disse kunder har vi opnået en omfattende viden og indsigt i hele varmesektorens samt de enkelte selskabers forhold. Det gælder både privatejede, kommunale og forbrugerejede værker. 

Vi har dyb indsigt i de regler og krav, som varmeværker er underlagt og kan som revisor, rådgiver og sparringspartner bistå med løsning af de udfordringer, som branchen står overfor. 
 

I relation til varmeværkernes særlige udfordringer kan vi bistå med rådgivning inden for:

  • regnskabsmæssige forhold i relation til årsregnskabslov og Lov om varmeforsyning
  • fastsættelse af priser og takster
  • ”hvile i sig selv princippet”, herunder over-/underdækning
  • opgørelse af fri og bunden egenkapital
  • omdannelse til selskaber
  • skattemæssig åbningsbalance
  • skatte-, afgifts- og momsmæssige forhold i øvrigt
Fandt du dette nyttigt?