Insight

Varmeselskabers forrentning af indskudskapital

Skattemæssig behandling - ny landsskatteretsafgørelse

Landsskatteretten har i en ny afgørelse slået fast, at forrentning af indskudskapital skattemæssigt skal behandles som over-/underdækninger og beskattes på opkrævningstidspunktet; ikke på tidspunktet for Energitilsynets godkendelse. En godkendelse medfører ikke automatisk skattepligt.

Landsskatteretten har den 9. maj 2018 afsagt kendelse i en sag om beskatningen af et varmeselskabs forrentning af indskudskapital. Sagen er den første afgørelse vedrørende den skattemæssige behandling af forrentning af indskudskapital og er derfor aktuel for andre varmeselskaber, der har ansøgt Energitilsynet om at opkræve forrentning af indskudskapital hos varmeforbrugerne.

Baggrunden
Sagen angik spørgsmålet om, hvilket tidspunkt, der skulle anses for beskatningstidspunkt for forrentning af indskudskapital for et allerede skattepligtigt varmeselskab. Varmeselskabet fik i juni 2012 godkendelse fra Energitilsynet til at opkræve forrentning af indskudskapital for årene 2003 -2010.
Varmeselskabet udarbejdede i samarbejde med Energitilsynets Sekretariat en afviklingsplan, således at opkrævningen skulle indregnes over en femårig periode, 2013-2018.

SKATs opfattelse
SKAT forhøjede selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2012 med hele forrentningsbeløbet. Baggrunden for forhøjelsen var, at det godkendte forrentningsbeløb efter SKATs opfattelse var skattepligtigt for selskabet på tidspunktet for Energitilsynets godkendelse. SKAT fandt, at tidspunktet for Energitilsynets godkendelse var udtryk for retserhvervelsestidspunktet.

Varmeselskabets opfattelse
Det er varmeselskabets opfattelse, at Energitilsynets godkendelse ikke er udtryk for retserhvervelse af forrentningsbeløbet, idet Energitilsynets godkendelse ikke regulerer forholdet mellem varmeselskabet og forbrugerne, der skal betale forrentningsbeløbet. Da forrentningsbeløbet indregnes i varmepriserne, er det naturligt, at forrentningsbeløbet behandles som over-/underdækninger. Den skattemæssige behandling af over-/underdækninger medfører, at opkrævninger beskattes i opkrævningsåret.

Afgørelsen
Det er Landsskatterettens opfattelse, ligesom anført af varmeselskabet, at forrentning af indskudskapital er skattepligtigt på opkrævningstidspunktet. Landsskatteretten lægger vægt på, at Energitilsynets godkendelse ikke regulerer forholdet mellem varmeselskabet og varmekunderne. Godkendelsen forpligter således ikke forbrugerne til at betale forrentningsbeløbet, ligesom godkendelsen heller ikke i sig selv forpligter varmeselskabet til faktisk at opkræve det godkendte beløb. Beskatningstidspunktet er dog udelukkende relevant for skattepligtige varmeselskaber, idet hverken godkendelse eller opkrævning medfører skattepligt for skattefrie varmeselskaber.

Afgørelsens betydning
Det er vores vurdering, at skattefrie varmeselskaber ikke vil blive skattepligtige, hvis de vælger at opkræve forrentningsbeløbet hos forbrugerne. Det kan dog meget vel ske, at skattefrie varmeselskaber, der har opkrævet forrentningsbeløb, bliver skattepligtige, hvis de vælger at udlodde forrentningen til ejerne.

Fandt du dette nyttigt?