Løsninger

Budgetmodel til varmeværker

Hvordan sikrer I fuldstændighed og overensstemmelse fra udarbejdelse af budget til opgørelse af priseftervisning?

En god budgetmodel

Sikrer at alle regnskabsdata er samlet ét sted

Sikrer en korrekt og fuldstændig opfølgning på den løbende bogføring

Sikrer videregivelse af sammenlignelige informationer til bestyrelsen

Sikrer overensstemmelse mellem det udarbejdede budget, den løbende bogføring, de oplysninger som bestyrelsen træffer beslutninger på baggrund af og rapportering til Energitilsynet.

 

Der er en række særlige forhold inden for varmeforsyningsloven. Disse særlige forhold er der taget højde for i Deloittes budgetmodel.

Særlige forhold:

 • Estimat af årets resultat før året er gået. Over-/underdækning skal indregnes i taksten næste år.
 • Brug af ’Kostægte tariffer’ til fordeling af faste omkostninger til tarifelementerne, som ’fast bidrag’ (herunder abonnementsbidrag og effektbidrag) og ’variabelt bidrag’.
 • Løbende kontrol med afskrivninger og kostpriser samt med henlæggelses- og investeringsplaner.
 • Afstemning mellem årsregnskab og priseftervisning.


Deloitte har udarbejdet en skræddersyet budgetmodel til varmeværker, som samler alle værkets informationer ét sted, sikrer fuldstændighed og overensstemmelse fra udarbejdelse af budgettet til opgørelse af priseftervisningen, opfølgning til værkets økonomi samt rapporteringsværktøj til bestyrelsen om værkets økonomi.

Modellen tager udgangspunkt i, at den skal kunne sikre anmeldelser og dokumentation af for eksempel:

 • Prisanmeldelser
 • Anmeldelse af budget
 • Anmeldelse af priseftervisning
 • Afstemning mellem årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven
 • Anmeldelse af henlæggelses- og investeringsplaner.


Derudover kan modellen bruges til:

 • Budgetopfølgning
 • Bestyrelsesrapportering
 • Likviditetsstyring og kontrol
 • Anlægskartotek
 • Opgørelse over henlæggelser- og investeringsplaner.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

Budgetmodel til varmeværker