Insight

Deloitte tager pulsen på den globale økonomiske udvikling

Holder eurozonens positive takter, og kan USA og UK følge med? Hvilke forventninger er der til Kinas risikovurdering, Indiens demonetarisering og Japans faldende populationstal? Og kan Rusland og Tyrkiet fortsætte med at vækste? Få svaret i denne udgave af Global Economic Outlook.

Global Economic Outlook Q3 2017 ser nærmere på de faktorer, der påvirker den økonomiske udvikling i nogle af de vigtigste verdensmarkeder. 

USA oplever en sund arbejdstilvækst og en moderat stigning i BNP, skriver Patricia Buckley, direktør for politisk og økonomisk analyse ved Deloitte USA, i sin analyse af den økonomiske situation i USA. Desuden fremhæves det, at eksporten udgør et vigtigt vækstpotentiale, særligt med en faldende dollar-værdi og en økonomisk fremgang på de globale markeder.   

I Kina er økonomien ved at stabilisere sig. Der er dog en række usikkerheder forbundet med det kinesiske marked, skriver Ira Kalish, ledende globale økonom i Deloitte. Her peger han blandt andet på deres kommende markedsstatus i verdenshandelsorganisationen WTO og Kinas finansielle risikovurdering. 

Eurozonens økonomi oplever en hurtigere fremgang end tidligere forventet, og frygten for et fragmenteret EU har aftaget en smule. Dog er der stadig en del politiske usikkerheder i forbindelse med de forestående valg i Østrig og Italien samt Brexit-forhandlingerne, vurderer cheføkonom og leder af Deloitte Research Tyskland, Alexander Börsch. 

Den indiske økonomi er præget af vækstnedgang. Dette skyldes ikke kun demonetariseringen i slutningen af 2016, men også at den kortsigtede økonomiske udsigt for Indien er præget af en del usikkerheder. Blandt andet på grund af den nyligt indførte momsafgift, understreger Rumki Majumdar, der er makroøkonom og manager for Deloitte Research. 

Japan oplever en mere robust økonomisk vækst som følge af en lav arbejdsløshed, stærk eksportvækst og en positiv monetær politik. Selvom den japanske økonomi udviser styrke på en række områder, er der dog stadig nogle usikkerheder i markedet. Særligt det faldende populationstal udgør en trussel for det japanske arbejdsmarked på længere sigt, anslår Ira Kalish. 

Det nyligt afsluttede valg har givet yderligere bekymringer i relation til det forestående Brexit, og det er sandsynligt, at den økonomiske vækst bliver påvirket af et faldende forbrug, som påvirkes af de seneste par måneders stigende inflation, skriver Ian Stewart, ledende økonom Deloitte UK, der kigger nærmere på den britiske økonomi.      

Trods sanktioner udviser den russiske økonomi tegn på vækst, men det ikke sandsynligt, at væksten vil være robust gennem hele 2017. Den langsigtede vækst er til dels afhængig af Ruslands evne til at gøre økonomiske fremskridt på trods af sanktioner fra den vestlige verden. Sådan vurdrer Lester Gunnion, økonom og senior analytiker for Deloitte Research. 

Tyrkiet har oplevet to kvartaler i træk med økonomisk vækst og et politisk klima, der er ved at stabilisere sig. Der er dog stadig en del usikkerheder forbundet med deres svækkede valuta, høje inflation og svage investeringsmarked, påpeger Akrur Barua, økonom i Deloitte Indien.

Afslutningsvis indeholder Global Economic Outlook Q3 2017 en artikel, der handler om, hvorfor den stigende protektionisme ikke har solid grobund for økonomisk vækst, og hvorvidt det overhovedet er muligt at isolere sig fra globaliseringen.   

Ønsker du at blive mere oplyst omkring globale økonomiske udviklinger, kan du tilmelde dig Deloitte UK Chief Economist Ian Stewarts ’Monday Briefings’ her.

$(document.head).append(''); $(document.head).append('