Insight

Global Business Services. Travel in style – your own style

Hvordan kan virksomheder hæve deres backofficefunktioner til næste niveau gennem etablering af Global Business Services?

De seneste 10-15 år har større danske virksomheder etableret shared services-centre for de enkelte supportfunktioner, herunder især finans- og HR-funktionerne. Typisk er centrene etableret separat fra hinanden i lavtlønsområder såsom Østeuropa og Asien. For nylig er en del virksomheder gået skridtet videre og er begyndt at etablere multifunktionelle servicecentre, der omfatter flere supportfunktioner under samme tag. Endvidere forfølger virksomhederne nu gevinster udover blot besparelser i form af lønarbitrage, idet end-to-end-procesoptimering, standardisering og øget skalerbarhed som platform for vækst i stigende grad er i fokus – og med stor succes.

I Deloitte er Global Business Services, GBS, betegnelsen for disse multifunktionelle shared services-centre. Vi har taget én helt central læring med fra de første implementeringer – der findes ikke én enkelt model, der passer til alle virksomheder. For at gøre en GBS-organisation til en succes kan og skal den skræddersys til at imødekomme den enkelte virksomheds særlige strategiske fokus og forretningsmæssige behov.

På baggrund af de erfaringer, vi har bygget op ved at bistå danske virksomheder med netop disse typer projekter, kombineret med den viden om GBS, Deloittes det globale netværk besidder, har vi udviklet vores point of view i forhold til, hvordan danske virksomheder bør tilgå etablering af en GBS-organisation. Vi har fokus på, at udvikling af en GBS-organisation ikke gøres ved at lancere en one-size-fits-all-model til implementering uanset virksomhedens industri, forretningsmodel og størrelse. Enhver virksomhed, der overvejer GBS, står overfor at skulle træffe en række beslutninger for at sikre, at GBS-organisationen omfatter det strategiske fokus, hver enkelt virksomhed har, hvad enten det er global processtandardisering, skalerbarhed som fundament for vækst, hurtig opsætning i nye markeder eller blot omkostningsreduktioner. Vores point of view tager læseren gennem en række af de vigtigste beslutninger, der skal træffes, såsom:

  • Hvilke funktioner og processer skal inkluderes i GBS-organisationen?
  • Bør GBS-organisationen bestå af et eller flere centre?
  • Hvor skal centret/centrene være placeret geografisk?
  • Hvad kan virksomhederne gøre for at øge sandsynligheden for en vellykket implementering?

Endelig beskriver vores point of view de gevinster, der kan høstes ved at etablere en GBS-organisation, og ikke mindst hvordan de kan høstes kontinuerligt både under og i årene efter implementeringen.

Download GBS PoV 2016 her

Fandt du dette nyttigt?