Insight

Ledelsesaflønning i danske large-cap selskaber

Ny analyse fra Deloitte viser, at direktørers lønninger i gennemsnit er steget med 10% p.a. over de sidste 4 år og at den variable lønandel er stigende.

Pilen peger på en stadig større andel af variabel løn (bonus, aktieoptioner osv.), når danske Large Cap-selskaber skruer direktionens lønpakker sammen, viser en ny analyse fra Deloitte. Ifølge analysen, hvor direktionslønninger i 37 børsnoterede selskaber er blevet undersøgt i perioden 2013-2016, er direktørlønninger i gennemsnit steget ca. 10% p.a. Samtidig er den variable lønandel er steget fra 31 pct. til 37 pct. over den samme periode.

Således nærmer den variable lønandel sig nu niveauer fra andre Europæiske lande. Tidligere analyser har f.eks. vist at variabel løn udgør ca. 40% af den samlede aflønning i UK.

Når direktionens løn sammensættes skelnes der typisk til hvad andre gør. Derfor har vi i rapporten fokus på at belyse de faktiske forhold omkring sammensætningen af aflønning. Rapporten belyser følgende områder:

  • Udviklingen i fordeling mellem fast og variabel løn løn
  • Sammensætningen af variabel løn
  • Aflønning af ledelsen
  • Aflønning af bestyrelsen
  • Nyt om Shareholder Rights direktivet
  • Erfaring fra UK

Inden for de næste 24 måneder vil et nyt EU direktiv - Shareholder Rights Direktivet - stille større krav til, hvordan selskaberne håndterer aflønning. En af de væsentligste ændringer er krav om langt større grad af gennemsigtighed, ny styringsmodel og øget rapportering. Det nye EU-aktionærrettighedsdirektiv vil skabe større åbenhed om ledelsesaflønning i børsnoterede selskaber over de kommende par år.

Deloitte mener, at større åbenhed er en håndsrækning til bestyrelserne, når de skal kommunikere til aktionærer og omverden om direktørernes lønpakker. De nye regler må dog også forvente, at bidrage til yderligere stigninger i aflønning, da erfaringer fra andre lande har vist at større gennemsigtighed har medvirket til generelle stigninger i aflønningsniveauer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Martin John Connie på mconnie@deloitte.dk eller Martin Faarborg på mfaarborg@deloitte.dk.

Ledelsesaflønning i danske large-cap selskaber