Insight

Whistleblowerordning

Effektiviser din whistleblower løsning

I takt mere endnu større mediebevågenhed omkring bedrageri- og korruptionssager, er behovet for stærkere sikkerhedsforanstaltninger mere aktuelt end nogensinde før.

Whistleblowing-systemer er anerkendt som en essentiel sikkerhedsforanstaltning, og ny lovgivning kræver, at flere private og offentlige virksomheder implementerer whistleblowing-systemer.

En effektiv whistleblowerordninger giver ansatte, bestyrelsesmedlemmer og andre mulighed for at indberette uregelmæssigheder og ulovligheder i tide, så følgevirkninger og finansielle-, regulatoriske og operationelle risici kan mitigeres.

Deloitte SafeSpace er en ny end-til-end best practise whistleblowing løsning designet til at rapportere svig og fejl på arbejdspladsen. Inden for det første år SafeSpace har været på markedet, har mere end 200 kunder globalt allerede haft gavn af løsningen. 

Vi kan også hjælpe med assistance i forbindelse med håndtering af allerede etablerede whistleblower ordninger, ligesom vi kan hjælpe med at gennemføre en intern efterforskning, når du får kendskab til en mulig kriminel aktivitet.

Vi hjælper typisk vores kunder med: 

  • Etablering af whistleblower funktion (politik, forretningsgange og governance)
  • Etablering og drift af Whistleblowersystem og funktion (Deloitte SafeSpace full service)
  • Whistleblower screening (point of contact på jeres platform)
  • Håndtering af konkrete sager (analyse og rapportering)
  • Investigations af komplicerede sager
  • Træning/uddannelse af medarbejdere på området
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('