Analyse

Fundament for sund vækst – arbejdskapitalanalyse 2016

Virksomheder har 82 milliarder gemt til vækst

Dansk erhvervsliv er for alvor ved at træde ud af det dødvande, det har befundet sig i de seneste år, og derfor oplever vi nu et stigende fokus på investeringer i fremtidig vækst. Mens der er flere kilder til finansiering, vil en optimering af arbejdskapitalen både frigøre midler og hjælpe med at optimere interne arbejdsgange og strømline processer. Mange virksomheder har derfor arbejdet struktureret med at optimere deres arbejdskapital for derigennem at gøre organisationen klar til fremtiden.

Deloittes analyse viser imidlertid, at der fortsat er et stort potentiale for at frigøre midler bundet i arbejdskapitalen. Konkret kan danske virksomheder frigøre op til 82 mia. kr. Vores analyse viser endvidere, at der er en klar sammenhæng mellem udviklingen af arbejdskapitalen og virksomhedens lønsomhed. Derfor er vores hypotese, at bedre styring af arbejdskapitalen er fundamentet for at drive sund vækst på både top- og bundlinje.

Highlights

  • Der er stor forskel på de højest og lavest performende virksomheder og på brancherne imellem.
  • Der er en klar positiv sammenhæng mellem lav pengebinding (i forhold til omsætningen) og høj indtjening.
  • De store virksomheder er bedre til at styre deres arbejdskapital og binder færre penge op i arbejdskapitalen.
  • Virksomheder med høj stigning i gæld i perioden fra 2010 til 2014 har samtidig oplevet en betydelig forringelse af deres arbejdskapitalperformance.

Fakta
Analysen er udarbejdet af Deloittes arbejdskapitalteam, Working Capital Services, og er baseret på offentlige tilgængelige regnskaber fra 2010 til 2014.

Analysen tager udgangspunkt i et bredt udvalg af større danske virksomheder, og den adskiller sig derfor fra tidligere publikationer, der primært har et nordisk eller internationalt perspektiv.

Download Working Capital analysen

Fandt du dette nyttigt?