CFO’en spiller en afgørende rolle i vigtige dele af M&A og er et naturligt valg som direktionens hovedansvarlige for M&A. Det mener partner og leder af Deloittes CFO-program, Kim Hendil Tegner.

COVID-19 har ikke lagt en dæmper på erhvervslivets appetit på M&A. Tværtimod. I Danmark blev der gennemført 119 transaktioner i første kvartal af 2021, hvilket er et af de højeste niveauer nogensinde. Samme toner ses også i Deloittes CFO Survey 2021, hvori 37 procent af de adspurgte CFO’er, som arbejder med M&A, svarer, at M&A spiller en vigtig eller meget vigtig rolle i udviklingen af deres virksomhed.

Halvdelen peger på, at de først og fremmest benytter sig af M&A til at forøge den eksisterende forretning som ’bolt-on-transaktioner’, mens knap 30 procent primært bruger M&A til at transformere og fremtidssikre deres virksomhed.

Han peger på, at coronakrisen blandt andet har synliggjort virksomheders behov for at udvikle såvel deres forretningsmodeller, supply chain og digitale infrastruktur, hvilket har medført et større fokus på M&A for at blive klar til den nye virkelighed.

Undgå velkendte faldgruber

Ingen kommer dog nemt til M&A-succes. Flere globale post-transaktions-studier fra blandt andre Deloitte og Merrill Lynch viser, at under 40 procent af transaktioner tilfører aktionærværdi og dermed giver et højere afkast end kapitalomkostningerne. Tilsvarende studier har vist, at dette først og fremmest skyldes mangelfuld integration og dernæst, at køber betaler for meget.

CFO’erne bør spille en væsentlig rolle i at undgå de faldgruber, understreger Kim Hendil Tegner, men der er ifølge Deloittes undersøgelse ganske stor forskel på CFO’ernes tilgang til M&A.

I den ene ende af spektret findes CFO’er, som prioriterer at være dybt involveret i hele M&A-processen. I den anden ende er der også CFO’er, der i højere grad fokuserer på de mere tekniske elementer af M&A-processen og lader den øvrige ledelse tage sig af resten samt at have det overordnede ansvar.

Ifølge Kim Hendil Tegner er der dog visse kendetegn for de virksomheder, som gentagne gange viser sig i stand til dels at købe til den rigtige pris og dels sikre, at værdierne realiseres igennem velgennemført integration.

Han uddyber: ”Dette betyder ikke, at CFO’en lavede det hele, eller at det var den eneste afgørende faktor for succes, men det indikerer, at CFO’ens aktive involvering er en del af svaret på, hvordan man opnår M&A-succes på den lange bane.”

Direktionens faste hånd

Han påpeger, at M&A er en disciplin, som har stor indvirkning på hele virksomheden, involverer en lang række parter, og som kan blive skelsættende på godt og ondt. I den forbindelse er det afgørende at bevare det kølige overblik, fokusere på tal fremfor følelser og opretholde en høj grad af disciplin. Alle egenskaber, som typisk matcher CFO’ens rolle i direktionen.

”CFO’en fungerer ofte som den faste hånd i direktionen, der sikrer fokus og en disciplineret eksekvering. Fra start til slut indeholder M&A-processen en række faser, som passer til CFO’ens naturlige rolle i direktionen, herunder blandt andet nøgternt at analysere targets, forhandle pris, gennemføre due diligence, få finansiering på plads og ikke mindst sikre. at værdierne realiseres i integrationen,” siger han.

For at kunne indtage pladsen for bordenden kræver det, at CFO’en har den nødvendige forretningsforståelse og erfaring samt en central position i direktionen, understreger Kim Hendil Tegner:

”CFO’en er et naturligt valg som den ansvarlige for M&A-processer i direktionen, men det forudsætter, at CFO’en opbygger og besidder de rette forretnings- og lederkompetencer. Under alle omstændigheder skal CFO’en huske på, at kapitalmarkedet altid vil holde CFO’en ansvarlig for resultatet af transaktionen, uanset om han eller hun har det formelle hovedansvar. Det forpligter CFO’en til at træffe de nødvendige foranstaltninger og, om nødvendigt, positioner for at sikre dette.”

Tre gode råd fra Kim Hendil Tegner

  1. Sæt dig for bordenden. CFO’en spiller en afgørende rolle i vigtige dele af M&A-processen og er et naturligt valg som direktionens hovedansvarlige for M&A-transaktioner. Som en del af dette er det vigtigt at gennemgå M&A-processerne grundigt og sørge for, at virksomheden har de nødvendige kompetencer og den rette governance, inden arbejdet sættes i gang.
  2. Fokusér på værdi, og bevar overblikket. CFO’en skal være garant for, at organisationen ikke får ’dealfeber’, betaler for meget, gennemfører opkøb, der ikke er i overensstemmelse med virksomhedens strategi og aktiehistorie, eller sker i en skala og hastighed, som virksomheden ikke har kræfter til at integrere.
  3. Overvej at tage rollen som integrations-katalysator. Ved mindre opkøb kan CFO’en overlade integrationen til forretningen og koncentrere sig om rapportering og opfølgning. For større transformative transaktioner bør CFO’en være dybt inde over identifikationen af og opfølgningen på de centrale løftestænger i værdiskabelsesplanen. Dertil bør CFO’en overveje at påtage sig rollen som integrations-katalysator og tage ansvar for dele af værdiskabelsesplanen såsom pricing eller realiseringen af cost synergy i back office.

Tre markante M&A-transaktioner under coronakrisen

  1. Tryg laver et af et af de største danske opkøb nogensinde. For knap 35 mia. kr. overtager Tryg RSA Insurance Groups aktiviteter i Sverige og Norge, henholdsvis selskaberne Trygg-Hansa og Codan, og deler ejerskabet af Codan i Danmark med Canadiske Intact.
  2. Det danske verdensomspændende transport- og logisitikfirma DSV Panalpina køber Agility Global Integrated Logistics, der har 17.000 medarbejdere, for 26 mia. kr.
  3. A.P. Møller Holding køber den danske emballagevirksomhed Faerch Group, der producerer bæredygtig emballage til fødevareindustrien, for 14 mia. kr.

Download CFO Survey Spring 2021

Kontakt os

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('