Cybersikkerhed for IT systemer

Insight

God praksis - webinarserie

AD fungerer som adgangsgiver til en stor del af en organisations funktioner og systemer, hvorfor AD er en klassisk angrebsvektor, når det kommer til rettigheder og passwords. Men hvad er egentlig god praksis, og hvordan opnår du kontrol og audit med AD i et hybridmiljø på en nem og effektiv måde?

Kom forrest i feltet mht. de nyeste trends og tendenser inden for cybersikkerhed! Vi opdaterer dig i god praksis på området og tipper dig samtidig om et udvalg af produkter og løsninger, der holder jeres organisation top tunet, hvad angår cybersikkerhed. Vores webinarserie strækker sig over hele året og behandler forskellige aktuelle emner inden for cybersikkerhed. På webinarerne behandler vi metoder for det pågældende emne og slutter af med et eksempel på en softwareløsning, som kan anvendes inden for emnets område.

På webinarerne vil du også få vores ”Cybersnacks”, som er gratis analyseværktøjer. Her kan du selv – ved at besvare en række spørgsmål – vurdere din organisations parathed med bedste praksis for det pågældende emne.

Tilmeld dig alle webinarerne allerede nu på listen nedenfor. Har du ikke mulighed for at deltage på den pågældende dag, kan du gense webinaret senere på vores webinarportal. Webinarerne afholdes som udgangspunkt på dansk, mens nogle produktdemoer afholdes på engelsk.

Afholdt: Torsdag den 2. april kl. 10.00-11: Sårbarhedshåndtering - bedste praksis / Tenable
Når en sikkerhedsbrist opstår, er det normalt for sent at måle effektiviteten af dit sårbarhedsstyringsprogram. Sårbarhedsscanning er en nøglekomponent i cybersikkerhed (og nummer 3 på listen af prioriterede CIS-kontroller©*), som proaktivt hjælper din organisation med at finde og prioritere sårbarheder, så du kan løse dem, før trusselsaktører kan udnytte dem.

Gense her

Afholdt: Torsdag den 4. juni kl. 10.00-11.30: Inventarstyring af hardware og software efter bedste praksis / Lansweeper
En automatiseret inventarliste over hardware og software er det mest grundlæggende, it-sikkerhedsmæssige tiltag. Men hvordan fungerer inventarstyring som it-sikkerhedsmæssig foranstaltning, og hvad er bedste praksis? I dette webinar giver vi gode råd og viser eksempler på inventarstyring, som er effektiv, enkel og nem at implementere.

Gense her

Torsdag den 25. juni kl. 10.00-11.30: Administration af Active Directory (AD) i et hybridmiljø / ManageEngine AD360
Vores tredje webinar i rækken stiller skarpt på Administration af AD i et hybridmiljø. AD fungerer som adgangsgiver til en stor del af en organisations funktioner og systemer, hvorfor AD er en klassisk angrebsvektor, når det kommer til rettigheder og passwords. Men hvad er egentlig bedste praksis, og hvordan opnår du kontrol og audit med AD i et hybridmiljø på en nem og effektiv måde? Tun ind til vores webinar og få gode råd og eksempler på AD-administration, automatisering og audit efter bedste praksis.

Tilmeld dig her

Torsdag den 27. august kl. 10.00-11.30: Kritiske it-sikkerhedsmetrikker, som alle CISO’er er afhængige af / BitSight
CISO’er og medarbejdere med tilsvarende jobfunktioner er afhængige af at kunne videregive information om organisationens risikoniveau til ledelsen for at kunne engagere topledelsen som sponsor for organisationens informationssikkerhed. Men hvordan finder og videregiver man brugbar information, og hvilke metrikker bruges til at vurdere organisationens eksterne it-sikkerhedsprofil? I dette webinar viser vi eksempler på ekstern sårbarhedsvurdering og peer-sammenligning, som nemt kan kommunikeres til ledelsen.

Tilmeld dig her

Torsdag den 24. september kl. 10.00-11.30: Hvorfor er PAM kritisk for organisationens it-sikkerhed / Thycotic
At håndtere og administrere konti og passwords i et Excel-regneark er hverdagskost for mange organisationer, og det næste skridt til et sikkert password vault synes umiddelbart og enkelt. Men hvilke funktioner skal man vælge, og hvordan danner et password vault grundlag for Privileged Access Management (PAM)? Hvor langt op ad PAM-modenhedsstigen bør organisationen gå, og er automatiseret skift af servicekonti-passwords, adgangskontrol og sessionsstyring til eksterne konsulenter og tidlig opdagelse af misbrug af admin-rettigheder gennem User and Entity Behaviour Analytics (UEBA) nødvendig? I dette webinar viser vi eksempler på, hvor nemt man kan implementere Privilege Access Management (PAM), og hvilke fordele PAM giver it og organisationen i forhold til bedste praksis for administrative rettigheder.

Tilmeld dig her

Torsdag den 22. oktober kl. 10.00-11.30: Hvordan gør du it-sikkerhed målbar, og hvilke fordele giver det – Et bud på god praksis
It-sikkerhed, der matcher organisationens risikoappetit, er som elastik i metermål – bortset fra prisen. Det kan være dyrt og ressourcekrævende, og hvor meget skal man implementere, og hvordan ved du, hvornår målet er nået? I dette webinar viser vi, hvordan du hurtigt og effektivt kan måle det nuværende niveau af it-sikkerhed (A), det målsatte niveau af it-sikkerhed (B), og hvilke ressourcer i form af tid, processer, kontroller og værktøjer der skal til for at komme fra A til B. Opnå en målbar og kommunikérbar masterplan for organisationens it-sikkerhed, der er til at implementere. 

Tilmeld dig her

Torsdag den 12. november kl. 10.00-11.30: Ledelseskommunikation om it-sikkerhed – Et bud på god praksis
Grunden til, at mange it-sikkerhedsprojekter støder på grund, er ikke mangel på tekniske løsninger eller viden, men mangel på sponsorship og forankring hos topledelsen i organisationen. Hvordan kommunikerer man it-sikkerhed/informations­sikkerhed til ledelsen, og hvordan hjælper man ledelsen med at nå det optimale match mellem indsigt, detaljer og vurdering af it-sikkerhedens betydning for forretningen? I dette webinar kigger vi på peering (hvordan din organisations niveau af it-sikkerhed kan sammenlignes med branchestandarder og lignende organisationer), hvordan man måler ledelsens grad af modenhed i forhold til it-sikkerhed, og hvordan man skaber en kultur, hvor KPI bliver til KRI, og kommunikationen om it-sikkerhed bliver meningsfuld.

Tilmeld dig her

Torsdag den 26. november kl. 10.00-11.30: Hvordan skal du sikre Microsoft Office 365 og Teams – Et bud på god praksis/ManageEngine
Mange organisationer er på vej væk fra on-prem e-mailløsninger som Microsoft Exchange til fordel for cloud-løsninger som fx Microsoft Office 365 og remote-sessioner med Microsoft Teams til stor glæde for de it-kriminelle. Det er derfor meget vigtigt at sikre Office 365 og Teams, så hackere ikke får adgang til remote-sessioner, brugere og relaterede systemer – først og fremmest e-mailsystemer – med datatab til følge. Men hvad er egentlig bedste praksis, og hvordan sikrer man Office 365 og Teams, hvad angår logning, indstillinger, sårbarheder og opsætning, så organisationens online e-mailplatforms remote-sessioner bliver sikre at bruge? I dette webinar ser vi nærmere på opsætning efter bedste praksis af Office 365 og Teams, som hjælper dig til at sikre platformen nemt og hurtigt. 

Tilmeld dig her

Fandt du dette nyttigt?