Løsninger

Deloitte Treasury Services

Er der en veldefineret strategi for din treasury afdeling og opfylder I jeres mål?

En velfungerende treasury afdeling tager udgangspunkt i en veldefineret strategi, som beskriver rammerne for treasury funktionen, herunder governance, risikostyringspolitikker med videre. Deloittes Treasury ”hus” og tilhørende services understøtter treasury afdelingen i de daglige udfordringer.

I de senere år har treasury funktionen oplevet stadig stigende volatilitet i de finansielle markeder samt stigende regulering og krav til afrapportering og governance. Denne transition kræver kompetenceudvikling og oftest en vurdering af den organisatoriske forankring. Endvidere har både CFO’s og treasury chefen selv stigende forventninger og ambitioner om, at treasury funktionen skal udvikles fra at være intern bank til at være en aktiv sparringspartner med direktionen om f.eks. likviditetsstyring, optimering af kapitalstruktur og arbejdskapital, aktiv risikostyringspolitik, køb og salg af virksomheder m.v. Deloitte Treasury Services kan understøtte treasury funktionen i denne transition.

I vedhæftede præsentation er vores kompetencer og eksempler på løsninger beskrevet.

Torben Winther

Torben Winther

Partner

Torben er partner i Risk Advisory med ansvar for Financial Risk i Norden og har mere end 20 års erfaring fra den finansielle og ikke-finansielle sektor med særlig speciale indenfor treasury advisory. ... Mere