Løsninger

Close, Consolidate and Report – closing excellence

Bruger I for lang tid på at rapportere månedens resultat, og har I det fornødne overblik og analysemuligheder ?

En god proces for at rapportere månedens finansielle resultat giver virksomheden en større tryghed i relation til validiteten og kvaliteten af resultaterne. En proces, hvor roller & ansvar er veldefinerede og beskrevne, indsamling og evt. mapning af konti til koncernkontoplanen er automatiseret, valideringer og dermed ansvar for fejlretning ligger decentralt og detaljeringsniveauet er afstemt med rapporteringsbehovet, vil danne grundlaget for en effektiv og transparent ledelsesrapportering.

Danske virksomheder mødes i større og større grad med krav fra nationale og internationale regler i forhold til dokumentation, transparens, governance processer, selve regnskabsaflæggelsen og offentliggørelsen af regnskabstallene.

Der er større fokus på optimering af rapporteringsprocessen samt flytte flere opgaver til shared service centre.

Udover dette er mange danske virksomheder i høj grad internationalt orienteret, hvilket giver en ekstra dimension i forhold til at danne og rapportere virksomhedens resultater.

Deloitte har gennemført Close, Consolidate & Report projekter for flere af Danmarks største virksomheder.

I vores projekttilgang kigger vi på hele processen – fra datafangst til den endelige rapportering – idet det er vigtigt, at de krav, der stilles til den interne og eksterne rapportering, er håndteret igennem hele rapporteringsprocessen.

I datafangst fasen er målet at automatisere data udtræk og konvertering af lokale konti og dimensioner til koncernkonti og dimensioner. Endvidere skal ejerskab og processtadier defineres og kunne følges. Ved indlæsning af data til koncernen vil vi også evaluere behovet for valideringer, således det sikres, at data er afstemt decentralt og dermed korrekte.

I forhold til selve lukkeprocessen analyseres kravene til efterposteringer, scenarieanalyser, håndtering af valuta, konsolideringsprincipper, faseinddelt afrapportering samt intercompany afstemning.

I rapporteringsfasen evalueres kravene til rapporternes indhold og layout samt myndighedernes krav til specifikationer og opstilling. Disse krav er selvfølgelig retningsgivende for hele den foregående proces.
 

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til en af vores performance management specialister for at høre, hvordan vi har hjulpet andre virksomheder med at optimere deres Close, Consolidate & Report proces.

Kim Hendil Tegner

Kim Hendil Tegner

Equity Partner

Kim is an equity partner in Deloitte. He leads Deloittes CFO Services and CFO Program in Denmark.  He is responsible for a number of large global Deloitte accounts as lead client service partner and l... Mere