Løsninger

Corporate Performance Management Strategy

Hvilken strategi har vi for at udvikle, planlægge, eksekvere og måle på strategien i virksomheden ? Hvordan skal vores økonomistyring se ud?

Flere undersøgelser viser, at de virksomheder, der er stand til at eksekvere deres strategi igennem budgettering, måling og opfølgning har en markant bedre finansiel performance. Det er vigtigt for successen, at der er sammenhæng i planlægningen og eksekveringen ned igennem organisationen, og det er muligt at måle og rapportere på de rigtige parametre til de relevante personer. Virksomhedens evne til at tilpasse sig hurtigt og effektivt til de ændrede markedesvillår er altafgørende for succes.

Vi har igennem forskellige undersøgelser fra 2013 set resultater, der peger i retning af, at virksomhederne i højere grad i deres planlægning og rapportering fokuserer på at inddrage de ’value drivers’, som har størst betydning for deres performance. Der er i højere grad fokus på at planlægge på ikke-finansielle elementer, som er fremadrettede fremfor bagud skuende økonomiresultater. 

Arbejdet med at skabe en sammenhæng fra top til bund i virksomheden starter med at skabe en strategi for, hvad og hvordan ovenstående skal føres ud i livet. Trenden i de seneste år har vist, at med en mere integreret systemunderstøttelse samtidig med en tæt integration og involvering af både finansafdelingen og forretningen giver det mulighed for at skabe netop denne sammenhæng.

Deloitte har indgående erfaring med at udvikle en performance management strategi, som tager udgangspunkt i at skabe en vision for performance management sammen med ledelsen. 

Vi vurderer også det nuværende stadie for at kunne udarbejde et road-map. Road-map´et er en af hovedleverancerne, og det dækker de initiativer, som skal gennemføres for at skabe en sammenhængende og best-in-class performance management.

For de enkelte initiativer er beskrevet, hvilke detaljerede aktiviteter der skal gennemføres og i hvilken rækkefølge samt hvilke visioner, der opnås. 

Definitionen af visionerne sker på baggrund af interviews af ledende personer i organisationen, spørgeskemaer, eksisterende dokumentation samt workshops med fokus på at få en fælles platform og forståelse af visionens indhold og betydning.


Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til en af vores performance management specialister for at høre, hvordan vi har hjulpet andre virksomheder med at udvikle en plan for at opnå best in class performance management.

Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Nicolai J.W. Skov

Nicolai J.W. Skov

Senior Manager

Nicolai er ansvarlig for Deloittes Working Capital team i København. Nicolai har mange års erfaring med gennemførelse af arbejdskapital projekter i Europa på tværs af industrier. Nicolai har fokus på ... Mere