Solutions

Forensic Technology

Vi anvender den nyeste teknologi og avancerede løsninger

Deloitte Forensic Technology anvender de mest avancerede teknologiske løsninger til at identificere, sikre, gennemsøge og analysere omfattende og komplekse datasæt. Det gør det muligt for vores kunder at indsamle og effektivt analysere oplysninger, der kan anvendes i forbindelse med eks. interne undersøgelser, retstvister og søgsmål samt krav fra myndigheder i relation til økonomisk kriminalitet mv.

Mange virksomheder anvender ofte flere forskellige systemer, der gør det muligt for dem omgående at skabe, sende, gennemsøge og lagre data, så de kan automatisere deres forretning. Mængden og forskelligartetheden af de genererede data kan dog være en udfordring. Dette er især tilfældet, når der er behov for at styre gennemgangen og analysen af de pågældende data som svar på en retstvist, undersøgelser eller henvendelser fra myndigheder.

Det kan være tidskrævende, bekosteligt og forbundet med meget høj risiko at få fastlagt de faktuelle forhold i sådanne sager, uanset om det drejer sig om strafbare handlinger, dårlig forretningsskik eller andre former for uønsket adfærd. Det kræver derfor specialviden og erfaring at kunne indsamle, gennemgå, analysere og strukturere elektroniske data til at kunne identificere de relevante informationer og mulige beviser i sagen.Forensic technology kan hjælpe din virksomhed med:


Vi hjælper vores kunder med at håndtere datamæssige udfordringer på en hurtig, struktureret og effektiv måde. Vi anvender den nyeste teknologi og leverer avancerede analytiske løsninger til vores kunder – alt fra de største multinationale virksomheder til mindre, danske virksomheder, advokatfirmaer og offentlige myndigheder.
 

Vores forensic technology-ydelser omfatter følgende:

  • Computer Forensic – Vi har specialister til at identificere relevante datakilder og finde mulige spor i computere, på servere, mobile enheder og øvrige datakilder. Målet er at undersøge data og de digitale medier på en forsvarlig måde for at identificere, bevare, genoprette, analysere og præsentere relevante fakta om eks. hvilke aktiviteter der er foregået.
  • e-Discovery services – ved brug af best practice-procedurer og den nyeste teknologi tilbyder vi fuldt integrerede og globale løsninger, som dækker en bred vifte af ydelser fra sikring, genskabelse, indeksering og gennemgang af data til frembringelse og præsentation på en sikret online review-platform. Vi arbejder med både ustrukturerede og strukturerede data fra bl.a. ERP-systemer, e-mail løsninger, instant messaging og chat, lydfiler, mobile enheder, sociale netværk og cloud-løsninger. Vi tilbyder bl.a. mulighed for sikker hosting af data i Danmark via verdens førende review- og analyseplatform RELATIVITY. Med BRAINSPACE tilbyder vi den mest avancerede analytics platform til digitale undersøgelser, som hurtigt og effektivt kan identificere relevante facts og mulige beviser ved hjælp af bl.a. patenteret machine learning teknologi. Ved vores anvendelse af SYSTRAN muliggør vi automatiseret oversættelse i høj kvalitet af relevante filer og dokumenter i et sikkert miljø, på op til 140 forskellige sprog.

     
  • Forensic Data Analytics – Vi analyserer store komplekse datasæt bestående af strukturerede data som er gemt i databaser i regnskabs-, lager-, HR - og godkendelsessystemer eller andre typer af systemer, der understøtter den enkelte organisations daglige drift og arbejde. Når IT-systemerne anvendes efterlades forskellige dataspor der kan analyseres, hvilket giver god mulighed for at være på forkant med svindel, misbrug, fejl og andre former for uønsket adfærd, men desværre overvejes mulighederne ofte først når skaden er sket.
    Vi analyserer data ud fra en risikobaseret tilgang for at give et overordnet helbredstjek baseret på en bred vifte af analyser. Analyserne er opbygget på baggrund af vores mangeårige erfaring med analyse af komplekse data samt ved gennemførelse af adskillige undersøgelser af økonomisk kriminalitet og identifikation af potentielt mistænkelige forhold, adfærd, tendenser mv. som kan ses ud af de analyserede data. Herved kan særlige risici og potentielt problematiske forhold i organisationen blive identificeret og efterfølgende håndteret hurtigt og effektivt.

Key Contacts

Sofus Emil Tengvad

Sofus Emil Tengvad

Partner

Sofus er statsautoriseret revisor med mere end 17 års erfaring med at gennemføre undersøgelser af særlig karakter, herunder i tilfælde af mistanke om besvigelser, korruption, bestikkelse eller anden ø... Mere

Kim Sparre

Kim Sparre

Director

Kim er uddannet erhvervsjurist og er Certified Fraud Examiner med mere end 18 års erfaring i relation til gennemførelse af særlige undersøgelser vedrørende besvigelser, korruption og bestikkelse (”cor... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('