Løsninger

Global Investment Performance Standards (GIPS)

GIPS er den internationale standard for måling og rapportering af afkast i investeringsindustrien. En GIPS-certificering betyder global anerkendelse og accept af processer, performance og rapportering.

Vi sikrer, at du bliver GIPS-certificeret og oplever, at arbejds- og forretningsgange styrkes og forbedres. En GIPS-certificering er et must i kampen om de mest attraktive kunder.


Vi har struktureret GIPS-certificeringen med følgende processer:

  • målsætninger
  • planlægning
  • konstruktion
  • verifikation
  • gennemførelse


Nedenstående hovedområder gennemarbejdes i performancemåling:

  • input data
  • beregningsmetode
  • opbygning af composites (porteføljegrupper)
  • uddybende oplysninger
  • præsentation og rapportering


Sådan samarbejder vi
I tæt samarbejde med dig gennemarbejder vi alle processer og arbejds-/forretningsgange. Vi står for gennemførelse og projektledelse, mens du udfører hovedparten af arbejdsopgaverne.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.