Løsninger

KPI development

Måler virksomheden på de vigtigste parametre? Er der fokus på det vigtigste hos de rette personer ?

Mange virksomheder tager den enkle løsning at rapportere på de historiske finansielle data. Dette er dog langtfra et fyldestgørende billede af virksomhedens performance, og typisk er det for sent at reagere på de observerede ændringer.

I de senere år har vi set en stigende tendens til, at virksomhederne er begyndt at fokusere på at få information ud af de store mængder af data, som de mange subsystemer, der er implementeret, genererer. Typisk er den største udfordring at udvælge de vigtigste informationer til måling af virksomhedens performance, og så arbejde videre med dem i relation til KPI'er, rapportering, definitioner, governance, targets osv.

Faktisk starter opgaven langt tidligere; nemlig allerede ved opsætning af registreringerne i subsystemerne. Hvis den relevante information ikke er til stede, så kan værdierne til et KPI med stor sandsynlighed ikke udtrækkes eller beregnes med tilstrækkelig relevans. Vi ser, at flere virksomheder er i gang med at tilrette eller ligefrem starte forfra med deres system implementeringer for netop at kunne understøtte de gode KPI'er.

Rapporteringen af KPI'er også vigtig, og her ser vi en tendens i mod kortere processer og mere relevant rapportering i forhold til modtageren.


Et sæt af KPI'er, der er: 

 • fokuseret på den strategiske eksekvering
 • ’leading’ fremfor ’lagging’
 • sammensat med overvægt af ikke-finansielle målinger
 • accepteret af organisationen
 • dokumenterede og ens / fælles (hvor relevant)
 • sammenhængende fra top til bund

giver det bedste billede af, hvor virksomheden er på vej hen. Hvis KPI rapporteringen kun ser på finansielle historiske tal, så vil korrigerende handlinger i overvejende grad ske for sent.

Endvidere vil for mange KPI'er fjerne fokus fra det vigtigste, hvilket også vil være resultatet, hvis KPI'er ikke er tilpasset de enkelte områder / funktioner.


Vi hjælper blandt andet med:
Vi har i Deloitte hjulpet flere virksomheder med at udarbejde et sæt af KPI'er, som er centrale i relation til virksomhedens performance og eksekvering af strategien. KPI'erne udvikles i forhold til den relevante funktion / område, og det tilsikres, at der er en kobling til strategien, samt horisontalt i organisationen.

For hvert område tager vi udgangspunkt i at kigge på fire ’håndtag’ til at øge virksomhedens værdi eller ydelser (for offentlige virksomheder) – omsætning, omkostninger, effektivisering af aktiver / passiver samt eksterne faktorer / virksomhedens styrker. Denne tilgang har vi struktureret i Deloitte Valuemap®, som er en systematisk tilgang til at sikre et balanceret overblik over KPI'er og strategiske tiltag.

I dialog med ledelsen definerer vi således de overordnede KPI'er, som herefter benyttes som referenceramme for resten af organisationens målinger.

Det er vigtigt at sikre, at:

 • KPI'erne er de få centrale, så fokus ikke bliver for fragmenteret
 • KPI'erne er beskrevne, ensartet defineret og ejerskab er placeret
 • KPI'erne kan måles ofte, og de har en væsentlig effekt på strategieksekveringen
 • KPI'erne bliver brugt til at foretage korrigerende handlinger
   

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til en af vores performance management specialister for at høre, hvordan vi har hjulpet andre virksomheder med at udvikle deres KPI-landskab.

Ulf Hilton

Ulf Hilton

Partner

Ulf er partner i Deloitte Consulting.... Mere