Løsninger

Restructuring Services

Assistance til kriseramte virksomheder og deres interessenter

Restructuring Services fokuserer på danske og internationale virksomheder, der er ramt af finansielle, operationelle og ledelsesmæssige udfordringer. Vi assisterer med at identificere og analysere udfordringernes omfang, dybde, årsager og konsekvenser, ligesom vi assisterer med at afhjælpe udfordringer, så virksomheden bringes ud af krisen. Endvidere tilbyder vi assistance til kuratorer og påtager os rollen som tillidsmand i anmeldte rekonstruktioner.

De fleste brancher har efterhånden tilpasset sig de nye markedsforhold efter en periode med krise. Økonomisk stærkere (og nye) markedsledere vil træde synligt frem i markedet og dedikere offensiv ledelseskraft og finansielle ressourcer til at konsolidere denne position. Det vil de gøre gennem vækst, der både er organisk og baseret på M&A-aktiviteter, samt gennem turnaroundprojekter i virksomhedernes svagere dele. Fremtidens hjemmemarkeder vil blive redefineret. Fremover vil et hjemmemarked i mindre grad være baseret på landegrænser og i højere grad på optimering af logistik og markedsføring. 

En række virksomheder vil ikke være i stand til at tilpasse sig de nye markedsforhold tilstrækkelig hurtigt og risikerer derfor at blive ramt af stagnation eller tilbagegang, hvilket dels kan føre til en kortsigtet krisesituation, dels et behov for at redefinere det fremtidige forretningsgrundlag.

 

Restructuring Services fokuserer på virksomheder, der er ramt af finansielle, operationelle og ledelsesmæssige udfordringer. Vi assisterer med at identificere og analysere udfordringernes omfang, dybde, årsager og konsekvenser, ligesom vi assisterer med at afhjælpe udfordringerne, så virksomheden bringes ud af krisen.

Vi har stor erfaring med finansiel og operationel restrukturering af virksomheder. Vi tilbyder vores rådgivning til såvel virksomhed og ledelse som ejere, långivere og andre interessenter om den kriseramte virksomhed. Vores erfaring spænder dybt og bredt såvel branchemæssigt som størrelsesmæssigt, ligesom vi har arbejdet med en lang række af internationale sager. 
 

Vi hjælper blandt andet vores kunder med at:

 • Gennemgå og vurdere strategiplaner, forretningsplaner, forecasts og budgetter for at vurdere evnen til at honorere gældsforpligtelser og definere det fremtidige forretningsgrundlag.
 • Udarbejde Independent Business Reviews.
 • Vurdere kort- og langsigtet likviditetsbehov, herunder sikre forbedring af pengestrømme og optimering af arbejdskapital.
 • Identificere og analysere omfanget, dybden, årsagerne til og konsekvenserne af en krisesituation. På baggrund heraf udarbejder vi en plan for afhjælpning. Vi deltager ligeledes i den faktiske implementering af løsningerne. 
 • Gennemføre effektive omsætnings- eller indtjeningsforbedringer gennem fx insourcing og outsourcing.
 • Drive eller supportere udarbejdelsen af revurderet markedsposition, herunder forretnings-, turnaround- og restruktureringsplaner.
 • Coache ledelsen under en turnaround/rekonstruktion. Seniormedarbejdere fra Deloitte kan desuden indtage interimpositioner i virksomheden.
 • Gennemføre et hurtigt frasalg af tabsgivende aktiviteter eller ikke-kerneaktiver (selskaber eller aktiver).
 • Yde akut krisestyring/-håndtering samt drøftelser og deltagelse i forhandlinger med kreditorer og andre interessenter.
 • Påtage os rollen som regnskabskyndig tillidsmand i anmeldte rekonstruktioner.
 • Yde assistance til kuratorer mv. i forbindelse med undersøgelse af særlige forhold, værdiansættelser og lignende.

Uanset at vi har stor erfaring fra alle brancher, finder vi særligt anledning til at fremhæve vores kompetencer inden for følgende brancher:

 • Bygge-, ejendoms- og entreprenørbrancherne
 • Transportbrancherne (sø, vej og luft)
 • Produktions- og ordreproducerende virksomheder
 • Detailhandel og øvrige servicefag
   

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.