Løsninger

EU-udbud og danske udbud

Udbud af forskellige ydelser anses for at være kompliceret med mange forskellige forhold, forordninger og regler, der skal følges stringent.

Vi har adskillige års erfaring med rådgivning og gennemførelse af komplicerede udbud. Det tæller offentlige EU-udbud og danske udbud samt udbuds- og outsourcingopgaver af forskellig karakter.


Hjælp til enkeltområder eller hele udbudsprocessen
Vi kan hjælpe dig med at strukturere og gennemføre hele udbudsprocessen fra opstilling af krav til ydelsen til udfærdigelse, gennemgang og evaluering af tilbud. Vi kan også fungere som rådgiver på enkeltområder i den samlede udbudsproces.

Vores mangeårige erfaring inden for området sikrer, at der tages hånd om alle detaljer, og at udbudsforretningen gennemføres med opfyldelse af de mange komplicerede regler og love på området.

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.